Včasná intervencia 

Včasnou intervenciou označujeme  poskytovanie podpory a služieb jednotlivcom, ktorí sú v ohrození, alebo v súčasnosti majú problémy s vývinom alebo správaním. Cieľom včasnej intervencie je identifikovať a riešiť tieto problémy čo najskôr, aby sa zabránilo tomu, že sa neskôr stanú závažnejšími alebo pretrvávajúcimi.

Včasná intervencia môže mať rôzne podoby v závislosti od potrieb jednotlivca. Pre deti môže včasná intervencia zahŕňa napríklad vývojové hodnotenia, terapeutické služby (ako je reč alebo pracovná terapia) alebo špecializované vzdelávacie programy. Môže zahŕňať aktivity ako terapia hrou, nácvik sociálnych zručností alebo vzdelávanie a koučovanie rodičov. Včasná sociálna intervencia sa zameriava na poskytovanie príležitostí pre malé deti na rozvoj a precvičovanie sociálnych a emocionálnych zručností, ktoré potrebujú, aby prosperovali vo vzťahoch s ostatnými. Pre dospelých môže včasná intervencia zahŕňať poradenstvo, lekárske ošetrenie alebo odborný výcvik.

Služba včasnej intervencie sa poskytuje  podľa §33 Zákona 448/2008 o sociálnych službách: 

„Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.“

„Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.“

Sociálna služba včasnej intervencie v TENENET OZ je bezplatná sociálna služba, ktorá sa poskytuje rodine predovšetkým terénnou formou v jej prirodzenom prostredí. Môže sa doplniť ambulantnou formou v priestoroch nášho centra. 

Často sa s tými, ktorí potrebujú službu včasnej intervencie, stretáva poradca včasnej intervencie už krátko po narodení dieťatka v pôrodnici. 

Služba včasnej intervencie podporuje rodiny, ktorých dieťa má rizikový vývin, alebo zdravotné znevýhodnenie a to od narodenia až po 7. rok života. 

Obavy a neistota rodičov môžu byť dôvodom pre vyhľadanie podpory služby včasnej intervencie. Dôležité je, aby túto službu mohli rodiny využívať čo najskôr po zistení problémov dieťaťa.

Včasná intervencia

Poradca včasnej intervencie vystupuje vo vzťahu s rodičom/rodičmi ako partner a sú v rovnocennom vzťahu. Spoločne hľadajú riešenia ako podporiť a rozvíjať dieťa. Poradca podporuje rodiča, aby dokázal dieťa rozvíjať pri bežných denných činnostiach ako napríklad kŕmenie, kúpanie, zaspávanie či hranie. Najväčším odborníkom na dieťa je jeho vlastný rodič a pomáhať mu v napredovaní môže 24 hodín denne, kdežto poradca včasnej intervencie iba 45 minút.

Ciele včasnej intervencie

 • Podpora integrácie rodiny do spoločnosti a posilnenie jej kompetencií a sebestačnosti
 • Stimulovanie vývinových možností dieťaťa psychomotorický vývin, rozvoj komunikácie a motoriky

Komu je včasná intervencia určená?

 • Deťom vo veku od 0 do 7 rokov so zdravotným znevýhodnením z dôvodu mentálneho postihnutia a viacnásobného znevýhodnenia a deťom  s oneskoreným vývinom
 • Rodine, súrodencom a ostatným členom žijúcim v spoločnom prostredí s dieťaťom s postihnutím

Kto je členom odborného tímu?

 • Rodina a dieťa s ohrozeným vývinom alebo postihnutím
 • Sociálny pracovník, psychológ, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg

Čo poskytujeme?

 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
 • Preventívne aktivity
 • Komunitná rehabilitácia

Z Vašich reakcií

 • V prvom rade by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za sprostredkovanie skvelej vzdelávačky. Pán lektor Viliam Gyurke prednášal vynikajúco, veľmi sa mi to páčilo. Oceňujem komunikačné zručnosti. Prekvapilo ma, že vzdelávačka bola upriamená opačným smerom, na aký sme zvyknuté. Taká sonda do ľudskej duše profesionálneho náhradného rodiča. Poskytla mi možnosť na chvíľu sa zastaviť, zreflektovať, zamyslieť sa úprimne sama nad sebou, porozmýšľať, ako sa v tom celom cítim ja, opýtať sa mojich detí a manžela, ako sa v tom celom cítia oni. Musím úprimne priznať, že keby ste sa opýtali mojich detí a môjho manžela, tak vyjadria to isté, čo vyjadril prieskum. Vždy je len na nás, čo s tým urobíme a až kam to necháme zájsť. Pravidelne sa s deťmi a manželom o tom rozprávam, pretože je to veľmi dôležité, aby sme mohli spoločne a harmonicky v rodine fungovať. Keby som nenačúvala svojim deťom a manželovi, tak by to mohlo veľmi zle skončiť. Detská duša je veľmi krehká a preto s ňou treba veľmi jemne zaobchádzať. My sme si v rodine vždy zdieľali svoje pocity, moje deti presne vedia popísať svoje pocity a emócie, lebo som ich k tomu viedla. Pre mňa osobne to bola vynikajúca prednáška, osviežujúca a úprimne pravdivá. Už je len na každej z nás, do akej miery si to chceme priznať. Fínske deti sú považované za jedny z najšťastnejších detí na svete, tak prečo sa od nich nepoučiť?
  Som veľmi rada za túto skvelú prednášku a cítim, že pre mňa a moju rodinu bola veľmi vyživujúca, zaujímavá a určite poskytla veľa priestoru zamyslieť sa nad sebou, svojim životom a svojou rodinou. Ďakujem veľmi pekne!

  M. G.
 • Vaša prednáška pozitívne zasiahla vnútorné prežívanie  profesionálnych náhradných rodičov (PNR).

   Pre niektorých to bolo prekvapivé – zrazu sa zamyslieť nad celou ich prácou z pohľadu vlastných detí, manželov/lky. Iný uhol pohľadu je nesmierne dôležitý vklad do celkového vnímania pozície PNR. Pomohli ste aj nám ako tímu, ktorý vysvetľuje PNR potrebu oddychu, užívania si chvíľ aj svojimi najbližšími. Nie je nič cennejšieho, než spokojný profesionálny náhradný rodič, ktorý svoju prácu a výzvy, ktoré im život prináša vo vzťahu k „našim“ deťom zvláda a je plný energie a motivácie sa s nimi „ popasovať“ – a to sa odvíja od zdravia, vnútornej pohody a dobrej atmosféry v rodine samotnej. Naozaj ďakujem, tešíme sa na ďalšie vzdelávačky ????.

  Mgr. Mária Šimková Sociálna pracovníčka Centra pre deti a rodiny, Bratislava, Učiteľská ul.42 

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.