Sociálna ekonomika a sociálne inovácie 

Sociálna ekonomika sa vzťahuje na celý rad ekonomických činností a organizácií, ktoré uprednostňujú sociálne a environmentálne ciele pred ziskom. Medzi tieto aktivity a organizácie môžu patriť družstvá, neziskové organizácie, sociálne podniky, organizácie pre rozvoj komunít a iné podobné subjekty.

V sociálnej ekonomike je primárnym cieľom využívať ekonomickú činnosť na dosiahnutie sociálnych a environmentálnych cieľov, ako je znižovanie chudoby, vytváranie pracovných miest, podpora trvalej udržateľnosti životného prostredia a zlepšovanie blahobytu komunity. 

Sociálna ekonomika často funguje v oblastiach, kde tradičné trhy nedokázali poskytnúť riešenia, ako je poskytovanie služieb marginalizovaným komunitám, podpora rozvoja miestnych ekonomík a podpora sociálnej a environmentálnej spravodlivosti.

Typickým príkladom organizácií sociálnej ekonomiky sú neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby komunitám tam kde je ich nedostatok, a sociálne podniky, ktoré využívajú zisky na financovanie sociálnych a environmentálnych iniciatív.

Sociálna ekonomika je dôležitou súčasťou mnohých miestnych a národných ekonomík na celom svete a bola uznávaná ako cenný nástroj na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho začlenenia.

Sociálna inovácia je pojem označujúci vývoj a implementácie nových nápadov, stratégií, produktov alebo procesov, ktorých cieľom je riešiť sociálne alebo environmentálne výzvy a vytvárať pozitívny sociálny vplyv. Sociálna inovácia sa môže vyskytnúť v rôznych sektoroch vrátane podnikania, vlády a občianskej spoločnosti a často zahŕňa spoluprácu medzi zainteresovanými stranami s cieľom vytvoriť udržateľné riešenia.

Sociálna inovácia môže mať mnoho podôb, ako vývoj nových technológií, produktov a služieb, ktoré riešia sociálne alebo environmentálne výzvy; vytváranie nových obchodných modelov, ktoré uprednostňujú sociálny vplyv pred ziskom; a implementáciu nových politík a programov, ktoré podporujú sociálnu a environmentálnu udržateľnosť.

Príklady sociálnych inovácií zahŕňajú iniciatívy na zníženie chudoby, zlepšenie prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti, podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva a vytvorenie dostupného bývania. Sociálna inovácia sa môže týkať aj vývoja nových prístupov k riešeniu zložitých sociálnych problémov, akými sú zmena klímy alebo nerovnosť, a vytváranie nových sietí a partnerstiev na podporu sociálnych zmien.

Príklady úspešných iniciatív sociálnej inovácie

 • Mikrofinancovanie sociálna inovácia, ktorá poskytuje malé pôžičky podnikateľom a jednotlivcom, ktorí nemajú prístup k tradičným bankovým službám. Tento prístup pomohol miliónom ľudí začať alebo rozvíjať malé podniky, zlepšil ekonomické príležitosti a znížil chudobu.
 • Spravodlivý obchod sociálna inovácia, ktorá sa snaží vytvoriť spravodlivejšie obchodné vzťahy medzi výrobcami v rozvojových krajinách a spotrebiteľmi na globálnom severe. Iniciatívy spravodlivého obchodu podporujú udržateľné poľnohospodárstvo a platia výrobcom spravodlivé ceny, podporujú miestne ekonomiky a znižujú chudobu.
 • Obnoviteľná energia sociálna inovácia, ktorá podporuje využívanie udržateľných zdrojov energie, ako je solárna, veterná a vodná energia, čím sa znižuje závislosť od fosílnych palív a znižujú sa emisie skleníkových plynov. Tento prístup môže vytvoriť nové pracovné miesta, znížiť náklady na energiu a podporiť udržateľnosť životného prostredia.
 • Sociálne podnikanie sociálna inovácia, ktorá zahŕňa používanie obchodných stratégií na riešenie sociálnych a environmentálnych výziev. Sociálni podnikatelia vytvárajú udržateľné obchodné modely, ktoré uprednostňujú sociálny vplyv pred ziskom, podporujú pozitívne zmeny a podporujú ekonomický rozvoj. Príkladom je podpora zamestnávania ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, alebo so zdravotným znevýhodnením.
 • Softvér s otvoreným zdrojom sociálna inovácia, ktorá zahŕňa voľné zdieľanie počítačového kódu a softvérových aplikácií, čo umožňuje vývojárom a používateľom efektívnejšie spolupracovať a inovovať. Softvér s otvoreným zdrojom môže podporovať inovácie, znižovať náklady a vytvárať nové príležitosti pre vývojárov a podnikateľov.

TENENET OZ  a  MPSVaR SR má podpísané memorandum o spolupráci na projekte Národné kompetenčné centrum a Národný kontaktný bod pre EaSI:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVR) má  záujem vytvárať vhodnejšie a efektívnejšie nástroje finančnej, ako aj nefinančnej podpory sociálnych inovácií. Aj preto sa MPSVR ako riadiaci orgán pre Európsky sociálny fond (ESF) zapojilo do nadnárodného projektu financovaného z prostriedkov programu EÚ „ Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)“ s názvom „Social Innovation Plus – Competence Centres (SI PLUS)“, ktorý je realizovaný spolu s partnermi z Rakúska (L&R Social Research, arbeit plus), Maďarska (IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd.) a Bulharska (Sofia Development Association).

Cieľom projektu, ktorý trvá dva roky (máj 2021- apríl 2023), je zriadiť udržateľné Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie (NKCSI) reagujúce na výzvy pri riešení sociálnych a spoločenských problémov. Prostredníctvom takéhoto centra sa vytvorí centrálny kontaktný bod pre zainteresované strany, odborníkov, akademickú obec a miestne organizácie. Hlavnou ambíciou je vytvorenie podmienok pre systematickú a dlhodobú podporu sociálnych inovácii na Slovensku. Získané výstupy budú taktiež použité pre programovanie a realizovanie ESF+ v programovom období 2021-2027.

Viac informácií nájdete na: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/

TENENET OZ – Národný kontaktný bod EaSI – Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) je európsky nástroj na podporu kvalitných a udržateľných pracovných miest, ktorý zaručuje primeranú a prijateľnú sociálnu ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a pomáha zlepšovať pracovné podmienky.

Viac informácií nájdete na:


Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.