Aktuality

 • Naše aktivity
  Inkluzívny letný tábor SCPP TENENET
  21 júna, 2024
 • Naše aktivity
  Psychoterapeuticko – relaxačný pobyt
  17 júna, 2024
 • Výberové konania
  Oznam o výberovom konaní KC Jánovce
  12 júna, 2024
 • Výberové konania
  Oznam o výberovom konaní KC Senec
  12 júna, 2024
 • Výberové konania
  Oznam o výberovom konaní
  15 mája, 2024
 • Naše aktivity
  Program Kália
  7 mája, 2024
 • Naše aktivity
  Kedy vyhľadať detského psychológa?
  7 mája, 2024
 • Naše aktivity
  Eldis-Socio – tlačová správa 3
  2 mája, 2024
 • Naše aktivity
  Stretnutie: Služba včasnej intervencie – Ako sa zlepšovať
  23 apríla, 2024
 • Naše aktivity
  Kurz Filiálna terapia pre rodičov detí od 3-6.r.
  23 apríla, 2024
 • Výberové konania
  Oznam o výberovom konaní
  15 apríla, 2024
 • Naše aktivity
  EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ
  10 júna, 2024
 • Naše aktivity
  KUPOZ – stimulačný program na rozvoj pozornosti u detí
  11 apríla, 2024
 • Naše aktivity
  Eldis-Socio – tlačová správa 2
  2 mája, 2024
 • Naše aktivity
  Vrchol ľadovca
  18 marca, 2024
 • Naše aktivity
  Projekt IDEA – Medzisektorový dialóg, posilnenie postavenia a kroky na začlenenie mládeže v Európe
  15 marca, 2024
 • Naše aktivity
  Kurz Filiálna terapia pre rodičov detí od 3-6.r.
  14 marca, 2024
 • Naše aktivity
  Eldis-Socio – tlačová správa
  16 februára, 2024
 • Naše aktivity
  Dopad psychického nasilia na ženách – Tlačová správa
  16 februára, 2024
 • Naše aktivity
  Dopad psychického násilia páchaného na ženách – záverečná konferencia
  2 februára, 2024
 • Naše aktivity
  Zriadenie stáleho Výboru pre psychosociálnu podporu v oblasti duševného zdravia
  20 decembra, 2023
 • Naše aktivity
  Výstupy z Národnej konferencie o duševnom zdraví a psychosociálnej podpore (MHPSS)
  29 novembra, 2023
 • Výberové konania
  Oznam o výberovom konaní
  13 novembra, 2023
 • Naše aktivity
  EASPD konferencia “Umožnenie sociálnej inovácie /Enabling Social Innovation”
  24 októbra, 2023
 • Naše aktivity
  Tréning fonematického uvedomovania pre deti podľa D.B. Eľkonina 2 (grafemová časť)
  11 októbra, 2023
 • Naše aktivity
  Tréning fonematického uvedomovania pre deti podľa D.B. Eľkonina
  12 októbra, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Mobilné tímy na Dunajskej v Bratislave pripravujú aj takéto aktivity pre deti z Ukrajiny
  20 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Rodičia k nám prichádzajú aj päť minút po dvanástej. Nad oneskoreným vývinom dieťaťa mávne niekedy rukou aj lekár (rozhovor)
  12 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Od októbra 2023 otvárame PST skupinu
  5 septembra, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Vyhnala ich vojna – Ukrajina u nás
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Stále je možnosť získať dotáciu v projekte Digitálny žiak
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Komunitné centrum v Senci zorganizovalo letný tábor pre deti z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Digitálna Koalícia
  5 septembra, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Breaking Barriers: Integration through Support with Tenenet
  24 augusta, 2023
 • Naše aktivityUkrajina
  ECDUR UNICEF hodnotenie národnej kapacity vo včasnej intervencii pre ukrajinské deti so zdravotným postihnutím (0-7r) na Slovensku
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivityUkrajina
  Séria školení WHO Problem Management Plus & Self Help Plus
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Na Slovensku sa stále zanedbáva práca s agresormi. Pomohla by aj obetiam
  5 septembra, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  TENENET v Banskej Bystrici – SPOT ON
  15 apríla, 2023
 • Naše aktivity
  #Rozviňme DOBRO V ČLOVEKU
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Výročná správa 2022
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Annual Report 2022
  18 apríla, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Ing. Martin Mňahončák, Phd., manažér TENENET UA témy v tv TA3
  15 apríla, 2023
 • Výberové konania
  Vyhlasujeme výberové konanie – sociálny pracovník / sociálna pracovníčka
  3 júla, 2023
 • Výberové konania
  Vyhlasujeme výberové konanie – logopéd
  3 júla, 2023
 • Výberové konania
  Vyhlasujeme výberové konanie – špeciálny pedagóg
  3 júla, 2023
 • Naše aktivity
  Predstavenie nového poradenského centra Kália
  5 septembra, 2023
 • Výberové konania
  Vyhlasujeme výberové konanie – Psychológ/Psychologička
  3 júla, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  #TENENET #duševnézdravie2
  20 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  #TENENET #duševnézdravie
  20 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  #TENENET #UA
  20 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  #TENENET #pomáhamevnúdzi
  20 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Dmytro #SmeTENENET #UkrajisnkeTemy
  20 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Natalia #MySmeTENENET #ukrajinsketemy
  20 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Tatiana MHPSS EN
  19 februára, 2023
 • Naše aktivity
  Tatiana MHPSS
  19 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Natália – #SmeTENENET #UkrajinskéTémy
  17 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Tatiana MHPSS #2
  17 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Inna – Ukrajinské témy
  17 februára, 2023
 • UkrajinaVideoblog
  Tatiana MHPSS
  17 februára, 2023
 • Naše aktivity
  Podporte nás 2%
  5 septembra, 2023
 • Výberové konania
  Hľadáme logopéda / logopedičku
  3 júla, 2023
 • Naše aktivity
  Učiteľom a logopédom chýbajú pomôcky
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  TENENET Duševné zdravie
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivityUkrajina
  Tenenet UA
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  TENENET 2022
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Dokážeme pomôcť z 27. decembra
  5 septembra, 2023
 • Ukrajina
  OZ TENENET je pripravený pomáhať už aj v Banskej Bystrici !
  21 decembra, 2022
 • Ukrajina
  Klub seniorov 50+ – Už nás je 100 !
  21 decembra, 2022
 • Naše aktivity
  OZ TENENET je pripravený pomáhať už aj v Banskej Bystrici !
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivityUkrajina
  Symbolické ocenenie za pomoc Ukrajine
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Rozhovor pre RTVS
  5 septembra, 2023
 • Výberové konania
  Vyhlasujeme výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC
  3 júla, 2023
 • Naše aktivity
  Otváracia online konferencia projektu Kália
  5 septembra, 2023
 • Výberové konania
  Vyhlasujeme výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC
  3 júla, 2023
 • Výberové konania
  Hľadáme kolegu/ kolegyňu ,psychológa/ psychologičku v okrese Žarnovica
  3 júla, 2023
 • Výberové konania
  Oznam o výberovom konaní – jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC
  3 júla, 2023
 • Ukrajina
  Pomáhame odídencov z Ukrajiny aj v teréne
  3 júla, 2023
 • Naše aktivity
  TENENET Linka podpory pre ľudí trpiacich strachom a úzkosťami z momentálnej situácie
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Venujte nám 2%
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIA pre mládež a dospievajúcich
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie spolupracuje aj s poisťovňou Dôvera
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  TENENET sa pridáva k výzve signatárov k alarmujúcej situácii v poskytovaní sociálnych služieb
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Ambulancia spolupracuje so zdravotnými poisťovňami
  5 septembra, 2023
 • Výberové konania
  Hľadáme kolegu/kolegyňu do komunitného centra v Jánovciach
  3 júla, 2023
 • Naše aktivity
  Kampaň „Dobro v človeku“
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  CORE-ReLief Compendium
  5 septembra, 2023
 • Výberové konania
  Hľadáme logopéda/logopedičku aj špeciálneho pedagóga/pedagogičku!
  3 júla, 2023
 • Naše aktivity
  PROSBA! Hľadáme ubytovanie pre našu mladú a pracujúcu klientku!
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Wellnea pomáha
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Wellnea helps
  18 novembra, 2021
 • Naše aktivity
  Bekim na akcii TENENET
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Bekim pesnička STORIES
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Supported employment and optimization of services in labor policy in Georgia
  18 novembra, 2021
 • Naše aktivity
  Návšteva našich kolegov z CORE-ReLief
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Visit of our colleagues from CORE-ReLief
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  SOCIÁLNE BÝVANIE PRE CHUDOBNÉ RODINY
  5 septembra, 2023
 • Naše aktivity
  Housing First
  18 novembra, 2021
 • Naše aktivity
  Pozývame Vás na podujatie Mesto pre Všetkých v Trnave!
  5 septembra, 2023

  Kontakt

  Tenenet
  • Adresa:
  • TENENET o.z.
  • Oravská 3083/4
  • 903 01 Senec
  • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
   páči, podporte nás aj vy:
   IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
  • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
  • VVS/1-900/90-380 68
  • IČO: 42255015
  • DIČ: 2023343729

  Napíšte nám

   Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

   Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

   Čo sú cookies?

   Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

   Používanie cookies

   Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

   Prečo používame cookies?

   Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

   Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

   Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

   Prečo si ponechať nastavenie cookies?

   Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.