Vyhlasujeme výberové konanie – Psychológ/Psychologička

Názov pozície: psychológ
Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: Bratislava/Trnava
Kraj: Bratislavský / Trnavský

Hlavné úlohy: Odborná činnosť vykonávaná psychológom v oblasti služieb včasnej intervencie

Termín nástupu: Okamžite

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia

Jazykové znalosti:
vyžadujú sa

Počítačové znalosti:
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Noes, Internet,
Microsoft Powerpoint

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie,
empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, schopnosť zvládať stres.
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. Dohovor o právach dieťaťa. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pozícia nie je vhodná pre absolventa, ale odborníka s praxou.
Očakáva sa rozhľad vo vývinovej psychológii, včasnej intervencii, absolvovanie psychoterapeutického výcviku, hrovej terapie.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
vodičský preukaz sk. B

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Viliam Gyurke
Telefón: 0910546011
E-mail: viliam.gyurke@tenenet.sk

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

 • a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 • d) profesijný štruktúrovaný životopis,
 • e) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),
 • f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • h) osvedčenia, certifikáty z absolvovaného vzdelávania

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci