Psychoterapia

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE je neštátne zdravotnícke zariadenie.

Spolupracujeme s poisťovňami UNION, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera. 

Duševné zdravie a pohoda je predpokladom celkového – psychického aj fyzického zdravia. Dnes je už všeobecne známe,že množstvo chorôb je úzko spojených s psychickými ťažkosťami a niektoré sú nimi dokonca  priamo vyvolané. 

Preto obnovovanie duševného zdravia, uvedomenie si problému a podporovanie vlastných síl pri jeho zvládaní pokladáme za prioritu.

Našim cieľom je pomôcť hľadať s klientom cesty k psychickej pohode, vyrovnanosti, zvládaniu prekážok, objavovanie optimálneho fungovania psychických, sociálnych a somatických funkcií a činnosti, skvalitňovanie medziľudských vzťahov, pomoc pri prekonávaní problémov, pri zvládaní vážnych životných situácií (strata, smútok, úmrtie, traumatické zážitky, násilie), psychoterapia pacientov s psychiatrickou diagnózou.

Ponúkame tiež pomoc pri emočnej nevyrovnanosti, náladách a úzkostiach, hľadaní zmyslu života a životných hodnôt. Zaoberáme sa sebarozvojom a podporou kvality života u ľudí.

PSYCHOTERAPIA

Cieľom psychoterapie je odstránenie a zmiernenie nepríjemných symptómov, je odbornou liečbou,alebo priestorom pre pomoc, ak Vás trápia určité osobné, rodinné alebo vzťahové problémy, s ktorými si už neviete sami poradiť. Pomocou terapie môžete lepšie porozumieť sebe, nazrieť iným pohľadom na problémy, ale aj nachádzať osobnostné rezervy, či životné smerovanie.

Psychoterapia sa využíva

 • klinická logopédia
  Psychosomatické ťažkosti, či poruchy
 • klinická logopédia
  Neurotické alebo stresové ťažkosti, či poruchy
 • klinická logopédia
  Osobnostné ťažkosti, či poruchy
 • klinická logopédia
  Poruchy správania a emócií
 • klinická logopédia
  Zorientovanie sa v ťažkých životných situáciách, či v novom životnom smerovaní

Ponúkame psychoterapiu

 • klinická logopédia
  Individuálnu
 • klinická logopédia
  Párovú
 • klinická logopédia
  Rodinnú
 • klinická logopédia
  Skupinovú

Psychodiagnostika

 • klinická logopédia
  Psychodiagnostické vyšetrenie na zdravotné účely
 • klinická logopédia
  Psychodiagnostika pre potreby poisťovní, či na pracovné účely
 • klinická logopédia
  Psychodiagnostika zameraná na sebapoznávanie
 • klinická logopédia
  Psychodiagnostika zameraná na štruktúru osobnosti, či úroveň intelektu
 • klinická logopédia
  Diferenciálna diagnostika

NÁCVIK RELAXAČNÝCH METÓD

Relaxačné techniky sú efektívne v liečbe mnohých klinických príznakov. 

Patrí medzi ne

 • Autogénny tréning Najvyužívanejšia relaxačná technika v psychológii, vytvorená Johannesom Heinrichom Schultzom využívajúca sugesciu k navodeniu určitých telesných stavov, ktoré vedú k uvoľneniu organizmu
 • Progresívna svalová relaxácia Založená na systematickom napínaní a uvoľňovaní kostrového svalstva, pomocou ktorého je možné odstrániť svalové napätie. Spolu s tým vznikajú príjemné telesné pocity, ktoré následne prispievajú i k psychickému uvoľneniu. Zakladateľ svalovej relaxácie – psychiater a fyziológ Jacobson vychádzal z predpokladu, že je nemožné pociťovať nervozitu alebo napätie, ak sú naše svaly úplne uvoľnené

Dopravno-psycholocké vyšetrenia vodičov

 • Vyšetrenie o psychickej spôsobilosti pre žiadateľa o vodičský preukaz
 • Preskúmanie psychickej spôsobilosti pri odobratom vodičskom preukaze
 • Preskúmanie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch

Kontakt

Záujemcov objednávame telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že pre zaneprázdnenosť telefón nezdvihneme, zavoláme späť hneď, ako budeme môcť. Ďakujeme za porozumenie.

Ordinačné hodiny:
Pondelok:  8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
Utorok:      8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
Streda:      8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
Štvrtok:     8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Piatok:      8:00 – 14:00

Tel.číslo: 02/20 20 11 11
e-mail: info@tenenet.sk

Adresa:
Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie
Oravská 4
903 01 Senec

CENNÍK AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE – platný od 12.3.2024

Názov službyCena
Psychologická konzultácia/poradenstvo do 15:00 – 50 minút50 €
Psychologická konzultácia/poradenstvo po 15:00 – 50 minút60 €
Individuálna psychoterapia do 15:00 – 50 minút50 €
Individuálna psychoterapia po 15:00 – 50 minút60 €
Párová/rodinná psychoterapia do 15:00 – 50 minút60 €
Párová/rodinná psychoterapia po 15:00 – 50 minút70 €
Skupinová psychoterapia20 €
Hrová/filiálna terapia – 50 minút50 €
Skupinová hrová/filiálna terapia (11 stretnutí)400 €
Autogénny tréning – 30 minút30 €
PsDg. Intelekt 120 minút100 €
PsDg. Osobnosť 120 minút100 €
PsDg. Komplexná 120 minút130 €
PsDg. pre zdravot. a pracov. účely80 €
Potvrdenie o návšteve pre soc. poisť. a iné10 €
Psychologická správa20 €
Psychologické poradenstvo s prvkami terapie50 €
Sociálne poradenstvo s prvkami terapie50 €
Cvičná terapia pre frekventantov a absolventov psychoterapeutického výcviku 40 €
Zvýhodnený balíček služieb 9 + 1*540 €
Zvýhodnený balíček služieb 9 + 1*450 €
Zvýhodnený balíček služieb 9 + 1*360 €
DOPRAVNO – PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE VODIČOV
Individuálne vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vodičský preukaz70 €
Individuálne vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vodičský preukaz – nad 65 rokov50 €
Individuálne preskúmanie psychickej spôsobilosti pri odobratom vodičskom preukaze110 €
Individuálne preskúmanie psychickej spôsobilosti pri 3 priestupkoch110 €
Skupinové vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vodičský preukaz (3-14 osôb)60 €
Skupinové vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vodičský preukaz (nad 15 osôb)50 €
Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom (odborné skupinové poradenstvo sa otvára 1x kvartálne. Predpokladané termíny zahájenia nových sedení sú január, apríl, júl a október)300 €

* Možnosť predplatiť si balíček služieb. Pri platbe vopred za 9 sedení, je 10. sedenie zdarma
** Storno poplatok za zrušenie termínu menej ako 24 hodín vopred je 100% sumy. Storno poplatok za zrušenie termínu 24 – 48  hodín vopred je 50% sumy. Úhradu tohto poplatku je následne potrebné zrealizovať najneskôr v deň ďalšieho dohodnutého sedenia/vyšetrenie ešte pred jeho začatím. Tento storno poplatok sa vzťahuje na samoplatcov, ako aj pacientov poisťovní. 
*** V prípade, že sa klient nachádza v hmotnej núdzi, alebo finančnej tiesni, je možné mu zabezpečiť bezplatné zdravotné služby aj nad rámec úhrady ZP. Bližšie informácie vám poskytne váš ošetrujúci psychológ.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.