Vyhlasujeme výberové konanie – logopéd

Názov pozície: logopéd
Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: Senec, Oravská 4
Termín nástupu: možný ihneď

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

 • Pracuje s deťmi s oneskoreným vývinom reči, narušeným vývinom reči (vývinovou poruchou jazyka), vývinovými poruchami učenia, narušenou zvukovou rovinou reči, zajakavosťou, brblavosťou, elektívnym mutizmom, mutizmom, surdomutizmom, dyzatriou (napr. pri deťoch s detskou mozgovou obrnou) a s deťmi s poruchou reči a s jazykovými ťažkosťami, ktoré sú dôsledkom iného zdravotného znevýhodnenia (napr. pri poruchách autistického spektra, sluchovom/zrakovom/mentálnom/telesnom/kombinovanom postihnutí).
 • Vykonáva diagnostiku (na základe ktorej odporúča ďalší postup), terapiu (individuálnu aj skupinovú), prevenciu, poradenstvo (nielen rodičom, ale po súhlase zákonných zástupcov aj pedagógom, vychovávateľom a asistentom) a depistáže (logopedické skríningy v MŠ).
 • Spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami, s ktorými konzultuje vplyv jazykových ťažkostí na priebeh vyučovacieho procesu.
 • Svojimi odporúčaniami pomáha pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho plánu.
 • Metodicky usmerňuje pedagogických a odborných zamestnancov v školských zariadeniach, spolupodieľa sa na rozhodovaní o forme vzdelávania detí a žiakov, v prípade potreby môže navrhnúť žiakovi pridelenie asistenta učiteľa.
 • V rámci osvety realizuje prednášky pre rodičov aj učiteľov.
 • Vykonáva logopedické cvičenia aj v školských / predškolských zariadeniach.
 • V prípade potreby spolupracuje s klinickým logopédom, klinickým psychológom,špeciálnym pedagógom, všeobecným lekárom pre deti a dorast, či iným odborným lekárom.

VÝHODY

 • Úzka spolupráca so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatnými logopédmi v rámci pracoviska – komplexná starostlivosť o dieťa „pod jednou strechou“ (t.j. nadväznosť a prispôsobenie termínov stretnutí, možnosť konzultovať s kolegami pozorovania a výsledky z ich odborných vyšetrení).
 • Možnosť individuálne sa prispôsobiť potrebám klienta – dĺžka a frekvencia terapií nie je limitovaná zdravotnou poisťovňou.
 • Školský logopéd v poradni sa stretáva na diagnostike so žiakom opakovane v priebehu niekoľkých rokov/v priebehu celej školskej dochádzky (napr. kvôli integrácii), čo mu umožňuje sledovať vývin jazykových schopností v čase, ich dopad na vyučovacie procesy, na osobnosť žiaka.

Pracovné miesto je vhodné pre absolventa, prípadne študenta posledného ročníka VŠ Katedra logopédie,resp. Katedra Špeciálnej pedagogiky.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie:
VŠ vzdelanie prvého stupňa v odbore logopédia, resp.špeciálna pedagogika

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia – príjemné vystupovanie
 • tímová práca
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • analyzovanie a riešenie problémov

Počítačové zručnosti:

 • Internet – pokročilá
 • Microsoft Word – pokročilá
 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Microsoft PowerPoint – elementárna

Osobnostné predpoklady:
empatia,komunikatívnosť,spoľahlivosť,trpezlivosť,ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) a pracovať na sebarozvoji

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Viliam Gyurke

Telefón:
0910546011

E-mail:
viliam.gyurke@tenenet.sk

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci