Poradenstvo pre zamestnávateľov

Pre zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím poskytujeme v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a neskorších doplnených predpisov nasledujúce služby:

1. Zakladanie chránených dielní a chránených pracovísk s využitím štátneho príspevku na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím (§55-60 zákona 5/2004 Z.z.)

Zakladanie chránených dielní a chránených pracovísk od prvého nápadu, efektívne nastavenie počtu osôb so ZP a pracovných asistentov, finančná analýza, SWOT analýza, príprava pracovných miest pre osoby so ZP, špeciálne úpravy prostredia pre osoby so ZP na pracovisku, komunikácia s príslušným UPSVR , príprava a podanie žiadostí o štátne príspevky atď. až po úspešné získanie statusu CHD/CHP a podpísanie dohody o získaní štátnych príspevkov príslušným UPSVRom.

2. Pravidelná mesačná administrácia a žiadosti o refundácie štátnych príspevkov (§55-60 zákona 5/2004 Z.z.)

Mesačná administrácia a podanie žiadostí o dohodnuté štátne príspevky na UPSVR (napr. §59 pracovná asistencia a §60 – mzdové listy, výplatné pásky, výkazy do poisťovní, dochádzky atď.)

3. Výber zamestnancov – osôb so zdravotným postihnutím (§63 zákona 5/2004 Z.z.)

Činnosť agentúry podporovaného zamestnávania – výber osôb so ZP ako vhodných zamestnancov na požadované pracovné pozície na základe psychodiagnostiky, personalistiky a pracovnej psychológie.

4. Zadávanie zákaziek chránených dielňam alebo chráneným pracoviskám (§64 zákona 5/2004 Z.z.) a úhrada povinného odvodu (§65 zákona 5/2004 Z.z.)

Poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov povinných zamestnávať osoby so ZP týkajúce sa výberu zaujímavých služieb alebo produktov zo všetkých chránených dielní a chránených pracovísk na Slovensku pre zamestnávateľa, zadanie zákazky náhradného plnenia, kompletná administrácia a spracovanie podkladov zadania zákazky náhradného plnenia pre UPSVR, pomoc pri nastavení vhodnej kombinácie úhrady povinného odvodu, zadaní zákazky a zamestnávania osôb ZP u zamestnávateľa, poradenstvo v prípadných problémoch pri zákazkách náhradného plnenia atď.

5. Efektívny manažment chránených dielní a chránených pracovísk

Nastavenie efektívneho manažmentu, marketingu, PR aktivít, produkt manažmentu, CRM atď. pre zvýšenie tržieb chránených dielní a pracovísk z predaja svojich výrobkov a služieb verejnosti a firmám.

Vyžiadajte si ponuku tu alebo nás kontaktujte prostredníctvom nasledujúceho formulára:

Mám záujem o:

Založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska s využitím štátneho príspevku na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutímPravidelnú mesačnú administráciu a žiadosti o refundácie štátnych príspevkovVýber zamestnancov - osôb so zdravotným postihnutímZadávanie zákaziek chránených dielňam alebo chráneným pracoviskám a úhradu povinného odvoduEfektívny manažment chránených dielní a chránených pracovísk

Meno a Priezvisko (povinné):

Obchodné meno spoločnosti:

IČO spoločnosti:

DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať:

Poznámka:

Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR občianskemu združeniu TENENET o.z. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vyhlásenie TENENET o.z.: Občianskemu združenie sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

Antispam - opíšte prosím znaky do políčka pod nimi:

captcha

Potvrdenie Vášho dopytu Vám zašleme emailom.