Poradenstvo pre zamestnávateľov

Pre zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím poskytujeme v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a neskorších doplnených predpisov nasledujúce služby:

1. Zakladanie chránených dielní a chránených pracovísk s využitím štátneho príspevku na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím (§55-60 zákona 5/2004 Z.z.)

Zakladanie chránených dielní a chránených pracovísk od prvého nápadu, efektívne nastavenie počtu osôb so ZP a pracovných asistentov, finančná analýza, SWOT analýza, príprava pracovných miest pre osoby so ZP, špeciálne úpravy prostredia pre osoby so ZP na pracovisku, komunikácia s príslušným UPSVR , príprava a podanie žiadostí o štátne príspevky atď. až po úspešné získanie statusu CHD/CHP a podpísanie dohody o získaní štátnych príspevkov príslušným UPSVRom.

2. Pravidelná mesačná administrácia a žiadosti o refundácie štátnych príspevkov (§55-60 zákona 5/2004 Z.z.)

Mesačná administrácia a podanie žiadostí o dohodnuté štátne príspevky na UPSVR (napr. §59 pracovná asistencia a §60 – mzdové listy, výplatné pásky, výkazy do poisťovní, dochádzky atď.)

3. Výber zamestnancov – osôb so zdravotným postihnutím (§63 zákona 5/2004 Z.z.)

Činnosť agentúry podporovaného zamestnávania – výber osôb so ZP ako vhodných zamestnancov na požadované pracovné pozície na základe psychodiagnostiky, personalistiky a pracovnej psychológie.

4. Zadávanie zákaziek chránených dielňam alebo chráneným pracoviskám (§64 zákona 5/2004 Z.z.) a úhrada povinného odvodu (§65 zákona 5/2004 Z.z.)

Poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov povinných zamestnávať osoby so ZP týkajúce sa výberu zaujímavých služieb alebo produktov zo všetkých chránených dielní a chránených pracovísk na Slovensku pre zamestnávateľa, zadanie zákazky náhradného plnenia, kompletná administrácia a spracovanie podkladov zadania zákazky náhradného plnenia pre UPSVR, pomoc pri nastavení vhodnej kombinácie úhrady povinného odvodu, zadaní zákazky a zamestnávania osôb ZP u zamestnávateľa, poradenstvo v prípadných problémoch pri zákazkách náhradného plnenia atď.

5. Efektívny manažment chránených dielní a chránených pracovísk

Nastavenie efektívneho manažmentu, marketingu, PR aktivít, produkt manažmentu, CRM atď. pre zvýšenie tržieb chránených dielní a pracovísk z predaja svojich výrobkov a služieb verejnosti a firmám.

Vyžiadajte si ponuku tu alebo nás kontaktujte prostredníctvom nasledujúceho formulára:

Mám záujem o:

Založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska s využitím štátneho príspevku na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutímPravidelnú mesačnú administráciu a žiadosti o refundácie štátnych príspevkovVýber zamestnancov - osôb so zdravotným postihnutímZadávanie zákaziek chránených dielňam alebo chráneným pracoviskám a úhradu povinného odvoduEfektívny manažment chránených dielní a chránených pracovísk

Meno a Priezvisko (povinné):

Obchodné meno spoločnosti:

IČO spoločnosti:

DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať:

Poznámka:

Antispam - opíšte prosím znaky do políčka pod nimi:

captcha

Potvrdenie Vášho dopytu Vám zašleme emailom.