Expertíza EÚ PESSIS III

Projekt PESSIS III

je zameraný na vytvorenie európskej siete reprezentujúcej zamestnávateľov v odvetví sociálnych služieb. Cieľom projektu je, aby sa zamestnávatelia sociálnych služieb stali uznávanými sociálnymi partnermi na európskej úrovni a zúčastňovali sa európskeho sociálneho dialógu (ESD). Uvedenie tejto pracovnej sily do ESD posilní európsky sociálny dialóg ako celok a zlepší pokrytie kvalitnými pracovnými silami v EÚ. Je to európsky projekt financovaný programom Európskej komisie z kapitoly priemyselných vzťahov a sociálneho dialógu. Projekt trvá 24 mesiacov (15.novembra 2015 – 15.novembra 2017).

Hlavné výstupy

5 štúdií z krajín Anglicko, Maďarsko, Rumunsko, Portugalsko a Slovensko o stave štrukturálneho sociálneho dialógu, akturalizovaná správa EÚ, pokrývajúca dáta z 22 krajín, 3 národné akčné plány zamerané na začlenenie národných zamestnávateľských zväzov do Európskeho sociálneho dialógu, Spoločná deklarácia o politických otázkach dôležitých pre sektor sociálnych služieb, 3 národné body a pozície pre Spoločnú deklaráciu, Komunikačný a disseminačný plán, Hodnotiaci plán a Finálna správa pre Európsku komisiu, Záverečná konferencia v Bruseli koncom roka 2016.

Na stiahnutie: