WTD

EASPD (Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím) ako zadávateľ výskumu dô-sledkov EU direktív týkajúcich sa pracovného času na kvalitu sociálnych a podporovaných služieb pre ľudí so ZP v EÚ, trvajúci 2016-2017. V tomto projekte sme v roli hlavného výskumníka a koordinátora pre 5 krajín ako predstaviteľov EU sociálnych modelov. Pre Slovensko je vyčlenených max 7 000 EUR na koordináciu výskumného tímu, spracovanie správy za krajinu a záverečnej správy.

Na stiahnutie:

  • Report 1 (eng verzia)
  • Report 2 (eng verzia)