Členstvo v EASPD

Vďaka finančnej dotácii vo výške 600 EUR poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu nákladov na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti sme sa tento rok

  • v júni 2018 zúčastnili medzinárodnych konferencií vo Varne, Bulharsko s témou „Social Economy as an Effective Model for Social Inclusion (Social Enterprises, Social Services and Employment)“ – Sociálna ekonomika ako efektívny model sociálnej inklúzie (sociálne podnikanie, sociálne služby a zamestnanosť) a
  • v októbri 2018 v Barcelone, Španielsko s témou „Technology and Digitalisation in Social Care“ – Technológie a digitalizácia v sociálnych službách.

Bližšie info na:

Na stiahnutie:

Ďakujeme za podporu: