Zamestnávateľ bez predsudkov 2018

Mesto Senec v rámci svojich dotácií v roku 2018 podporilo našu činnosť (v spolupráci s chránenou dielňou WELLNEA) vo výške 2 000 EUR.

Podávaný projekt je pokračovaním nultého ročníka z 2016, kedy sa 12.5.2016 zúčastnilo 120 ľudí kultúrneho podujatia, kde vystúpila kapela DESMOD, moderoval Pišta Vandal, ale ktoré sa kvôli nepriazni počasia konalo v kinosále MsKS Senec.

Nasledujúci rok 2017 sme termín presunuli oproti plánovanému máju na december a predvianočný čas vzhľadom na výrazné zníženie požadového rozpočtu, kedy sme museli toto podujatie spojiť s ďalším benefičným podujatím ako záverečnou prezentáciou pridružených aktivít našej organizácie. Krátky videozáznam ako aj opis podujatia v 2017 môžete nájsť na: https://tenenet.sk/socialne-projekty/rok-2017. Na minuloročné podujatie prijali naše pozvanie Bekim (raper na vozíčku) s Pišom Vandalom (moderátorom RTVS) ako aj médiá.

Tento rok sme sa pokúsili už pravidelnú tradíciu odovzdávania ocenení zamestnávateľov ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku s pozvaním zástupcov Mesta Senec a Slovenskej Sporiteľne, odd. Sociálnej banky pre neziskové organizácie s programom individuálnej pomoci pre chudobné rodiny.

Prispeli sme projektom k týmto cieľom:

  • zvýšenie miery pracovnej a sociálnej inklúzie zdravotne postihnutých nezamestnaných občanov mesta Senec
  • zvýšenie sociálno-komunikačných zručností zdravotne postihnutých nezamestnaných občanov mesta Senec
  • búranie predsudkov, boj s diskrimináciou a xenofóbiou

Na stiahnutie:

Zamestnávateľ bez predsudkov 2018 (.pdf)
 
 

klikni pre zväčšenie