Aktivity

Aktivita 1.: Študijná návšteva na Slovensku, zameraná na príklady dobrej praxe v oblasti podporovaného zamestnávania

V dňoch 23. – 28. apríla sa účastníci študijnej návštevy – zástupcovia 6 regionálnych samospráv z Gori, Khashuri, Akhaltsikhe, Duseti, Marneuli, Zugdidi, ako aj zástupcovia štátnych úradov práce, sociálnych podnikov, mimovládnych organizácií a médií zúčastnili mnohých zaujímavých stretnutí na Slovensku.

23. apríla skupina pricestovala do Bratislavy. Zástupcovia partnerskej a hostiteľskej organizácie TENENET privítali účastníkov a predstavili program návštevy. TENENET pripravil zoznamovaciu aktivitu pre všetkých účastníkov a podrobne oboznámil všetkých s nasledujúcim programom ako aj s logistickými záležitosťami. Všetci účastníci dostali vyplatené diéty v hotovosti. 

24. apríla účastníci navštívili rehabilitačné a integračné stredisko pre OZP v Dúbravke „Kruh podpory“, kaviareň „Radnička, chránenú dielňu, kde sú zamestnávaní ľudia s mentálnym postihnutím. Boli oboznámení s možnosťami zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na chránenom pracovisku v rámci soc. Zodpovednosti a navštívili aj podnik „McDonald’s“, kde sú zamestnaní klienti, ktorí sa zaúčali v Radničke.

Kaviareň, rehabilitačné centrum a McDonald’s, ktoré sa nachádzajú v centre mesta, sú veľmi dobrým príkladom toho, kde a ako sa dajú OZP zamestnať, ako sa dajú ich ručne vyrobené predmety predávať v rôznych turistických zariadeniach a aké dôležité je vytvoriť chránené prostredie pre ich socializačný proces. Malá kaviareň „Radnička“, kde boli účastníci návštevy milo privítaní, vyvolala veľa záujmu, emócií a priateľských diskusií.

25.apríla sa uskutočnilo stretnutie v priestoroch partnerskej organizácie TENENET, ktorá je jednou z najväčších mimovládnych organizácií na Slovensku a realizuje množstvo projektov v rôznych smeroch na podporu rôznych zraniteľných skupín. Partneri predstavili „pracovné piliere“ organizácie a podelili sa o skúsenosti s podporovaným zamestnávaním.

Zároveň navštívili aj sociálny podnik WELLNEA s.r.o.,r.s.p v Senci, kde sa dozvedeli o výrobe didaktických balíčkov „IncluDidAktiv“, ktoré vyrábajú znevýhodnení zamestnanci podniku pre deti so rôznymi poruchami.

26. apríla účastníci navštívili Regionálnu rozvojovú agentúru Banská Bystrica, kde boli informovaní o tom, ako sa samospráva snaží rozvíjať sociálnu ekonomiku a sociálne podniky, bol im predstavený koncept zapojenia regionálnej samosprávy do podpory integrácie ľudí so ZP ako aj podpory sebestačnosti regiónu pri výrobe rôznych predmetov. 

Poobede navštívili sociálny podnik „WASCO“, ktorý je toho príkladom

podporované zamestnávanie osôb zo znevýhodneného prostredia (rómska komunita).

27. apríla mali účastníci návštevy možnosť stretnúť sa s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím pani Evou Stavrovskou v jej Úrade a vypočuť si od nej úlohy, zodpovednosti a činnosti komisárky.

Na záver návštevy sa uskutočnili zaujímavé stretnutia na MPSVR SR a Implementačnej agentúry MPSVR SR , na ktorých zástupcovia ministerstva predstavili opatrenia, programy, projekty súvisiace s podporou zamestnanosti a hovorili o rozvoji ekosystému sociálnej ekonomiky na Slovensku.

28. apríla účastníci v dopoludňajších hodinách odchádzali.

Popri dobre pripravených a zaujímavých stretnutiach mali účastníci možnosť navštíviť hrad DEVÍN – pamätník slovenských dejín a pamätihodností v Bratislave.

Treba poznamenať, že všetci účastníci študijnej návštevy si priniesli, pre nich zaujímavé informácie zo Slovenska, ktoré budú implementovať a zdieľať vo svojej práci.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=726118355612318&set=pcb.726126908944796
https://www.facebook.com/photo/?fbid=725332272357593&set=pcb.725337549023732

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.