Akreditácia SPO

SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE

Tento oznam je v rámci rozhodnutia o udelení akreditácie nášmu subjektu TENENET o.z., Oravská 41, 903 01 Senec, IČO: 42255015 na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately:

 • AS SPODaSK – Akreditovaný subjekt výkonu opatrení socálno-právnej ochrany detí a sociálnej kuratelyČ.sp. 114884/2024-M_RAKO, č.z.10900/2024 zo dňa 22.1.2024, ktoré nadobúda právoplatnosť 23.1.2024, ktorým sa mení zodpovedný zástuptupca za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj miesto výkonu rozšírenie podľa zákona č. 305/2005 Z. z., ktoré je doplnením akreditácie č.sp. 17350/2023-M_OAK, č.z.57347/2023 zo dňa 27.4.2023, ktoré nadobúda právoplatnosť 27.4.2023, č.sp. 15056/2021-M_OHKSSAA zo dňa 16.3.2021, ktoré nadobúda právoplatnosť 1.4.2021, ktoré dopĺňa v mieste výkonu č.sp. 26342/2021-M_OAK zo dňa 13.9.2021 a Č.sp. 23963/2020-M_OHKSSAA zo dňa 18.12.2020, ktoré nadobúda právoplatnosť 13.1.2021, ktoré nahrádza predchádzajúcu akreditáciu Č.sp.16293/2019-M_OAK zo dňa 12.9.2019 s nadobudnutím právoplatnosti 25.9.2019, s výkonom opatrení podľa §11 ods. 1 písm a) až f), § 11 ods. 2 písm.a), b), c), §11 ods. 3 písm.b) bod 1 až 5, §11 ods.3 písm.c),d), §12 ods.1 písm.b) až d), §17 ods.4, §44a ods. 1 písm.a) a b) bod 1 a 2 zákona č.305/2005 Z.z, ambulantnou a terénnou formou v prostredí podľa §4 ods.1 písm.a) až d) a §4 ods.6 zákona č.305/2005.Z.z. Doba platnosti akreditácie na vykonávanie opatrení podľa tohto rozhodnutia je do 13.1.2026 vrátane. A ktorým sa zlučujú predchádzajúce akreditácie, a to: 1) Č.sp.: 9968/2013-M_OSSODARAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.6.2013, predĺžené rozhodnutím č.sp.4269/2016-M_OSSODARAK zo dňa 4.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §11 ods. 1 písm. a-f, §11 ods.2 písm. a-c, §11 ods.3 písm b-d, §12 ods.1 písm b-d, §13 ods.1) a rozšírené rozhodnutím č. 9645/2016-M_OSSODARAK zo dňa 16.5.216; 2) Č.sp.: 20224/2015-M_OSSODARAK zo dň 28.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.1.2016 (podľa §17 ods.4, §27 ods.4); 3) Č.sp.: 11167/2016-M_OSSODARAK zo dňa 27.7.20216, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.9.2016 (podľa §11 ods.3 písm b) bod 1 a 2, §44 a) ods.1 písm a) a b) bod 1 a 2) – pričom vykonávame tieto opatrenia podľa § 11 ods.1 písm.a) až f), § 11 ods.2 písm.a),b) a c), §11 ods.3 písm.b) bod 1 až 5, §11 ods.3 písm.c), d), §12 ods.1 písm.b) až d), § 17 ods.4, §44a ods 1 písm a) a b) bod 1 a 2 zákona č.305/2005 Z.z., ambulantnou a terénnou formou v prostredí podľa § 4 ods.1 písm.a) až d) a §4 ods.6 zákona č.305/2005 Z.z.  
 • CDR – Centrum pre deti a rodiny: č.sp. 12629/2024-M_RAKO, č.z.:10544/2024 zo dňa 22.1.2024, ktoré nadobúda právoplatnosť 23.1.2024 s účelom podľa §45 ods.1 písm.b) a c) bod 1 a 2 formou podľa §45 ods.4 písm.b) a c) zákona č. 305/2005 Z.z, v rámci ktorých vykonáva opatrenia podľa §11 ods. 2 písm.a), b), c), §11 ods. 3 písm.b) bod 1 až 5, §11 ods.3 písm.d), §12 ods.1 písm.b) a d), §44a ods. 1 písm.a) a b), §73 ods.6 písm.a) až e) zákona č.305/2005 Z.z a podľa §37 ods.2 písm.d) zákona č.36/2005 Z.z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ambulantnou a terénnou formou v prostredí podľa §4 ods.1 písm.a) až d) a §4 ods.6  pre klientov podľa § 59 ods.1 zákona č.305/2005.Z.z. Doba platnosti akreditácie na vykonávanie opatrení podľa tohto rozhodnutia je do 08.05.2028 vrátane. Toto rozhodnutie nahrádza predchádzajúce akreditácie a je doplnením tejto akreditácie: č.sp. 19278/2023-M_OAK zo dňa 5.5.2023, ktoré nadobúda právoplatnosť 8.5.2023, č.sp. 26342/2021-M_OAK zo dňa 13.9.2021, Č.sp. 10973/2020-M_OAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.5.2020; Č.sp. 15879/2019-M_OAK zo dňa 23.9.2019 s nadobudnutím právoplatnosti 25.9.2019; Č.sp.: 17721/2018-M_OAK zo dňa 14.11.2018 s nadobudnutím právoplatnosti 15.11.2018, Č.sp.: 15056/2021-M_OHKSSAA zo dňa 16.3.2021 s nadobudnutím právoplatnosti 1.4.2021, č.sp.: 17350/2023-M_OAK zo dňa 27.4.2023. Č.sp. 12629/2024-M_RAKO, č.z.10544/2024 zo dňa 22.1.2024, ktoré nadobúda právoplatnosť 22.1.2024, ktorým sa mení zodpovedný zástuptupca za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.