Logopédia

Má vaše dieťa rečový problém alebo problém s výslovnosťou?

Poraďte sa s našimi logopédmi!

Predmetom logopédie je korekcia narušenej komunikačnej schopnosti. Dochádza k nej vtedy, ak niektorá rovina jazykových prejavov pôsobí rušivo vzhľadom na komunikačný zámer osoby. V našom centre ponúkame logopedickú diagnostiku a terapiu. 

Diagnostika nám ukáže, v ktorých jazykových rovinách môžeme Vášmu dieťaťu pomôcť. V terapii odporúčame ranú intervenciu, ktorá
je v oblasti rečového vývinu dôležitá, preto sa snažíme pracovať s dieťaťom čo najskôr. 

Ponúkame Vám služby  vzdelaných a skúsených odborníkov, ktorí Vám radi pomôžu a poradia ohľadom správneho vývinu reči Vášho dieťaťa. Prepájame psychologické, špeciálno-pedagogické, logopedické a fyzioterapeutické služby, vďaka ktorým vieme Vášmu dieťaťu poskytnúť prvotriednu starostlivosť.

Ponúkame služby pre deti:

 • s oneskoreným vývinom reči
 • s narušeným vývinom reči
 • s nesprávnou výslovnosťou (dyslália)
 • s neplynulosťami, zajakavosťou a brblavosťou
 • so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
 • so symptomatickými poruchami reči
  (pri sluchovom, zrakovom, telesnom, mentálnom postihnutí, pri poruchách autistického spektra, syndrómoch a detskej mozgovej obrne)

Ďalej ponúkame:

 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B Eľkonina – najprepracovanejšia metodika, ktorá učí deti čítať zábavnou formou, prepája rečový vývin s čítaním a písaním, dieťa sa naučí určovať počet slabík v slove, prvú poslednú hlásku, ako písmena vyzerajú, rozlišovať spoluhlásky, samohlásky. Ak sa táto metodika aplikuje v predškolskej triede, dieťa je omnoho lepšie pripravené na prvý ročník. Používa sa aj u klientov s rizikom špecifických porúch učenie (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
 • Program KUPOZ – program na rozvoj pozornosti, ktorý sa aplikuje sa u detí s ťažkosťami s pozornosťou, pracovným tempom, s poruchami učenia
 • Program KUPREV – dieťa si upevňuje orientáciu v čase a priestore, získava sociálnu a informačnú zručnosť. Program slúži ako výborná príprava na vstup do školy.

Viac info o sekcii

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.