Ocenenie pre WELLNEA a TENENET

WELLNEA – chránená dielňa – medzi EÚ TOP 3 zamestnávateľmi ľudí so zdravotným postihnutím ako príklad dobrej praxe

Chránená dielňa WELLNEA – salón krásy – kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, masáže, zlatníctvo, ktorá je personálne previazaná aj so sociálnou neziskovou organizáciou poskytujúcou podporované služby pre ľudí so zdravotným postihnutím TENENET, o.z., počas májovej konferencie EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), ktorá sa tento rok konala v Zadare, získala ocenenie. Konferencia sa venovala téme sociálnej a pracovnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Ocenenie EASPD EMPLOYMENT FOR ALL AWARD má za cieľ upozorniť na príklady dobrej praxe v oblasti poskytovania sociálnych služieb a zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v EU. Wellnea, ktorá v Senci poskytuje služby salónu krásy a v súčasnosti zamestnáva 5 zamestnancov so zdravotným postihnutím, získala nomináciu v kategórií „Zamestnávateľ poskytujúci lepšie podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím“ a ocitla sa tak medzi troma najlepšími príkladmi dobrej praxe v celej EÚ.

EASPD je neziskovou mimovládnou organizáciou poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, zastupuje názory viac ako 10, 000 poskytovateľov sociálnych služieb a je ich zastrešujúcim združením v EÚ. Hlavným cieľom EASPD je podpora rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom účinných a vysoko kvalitných systémov služieb. EASPD je partnerom a priamo spolupracuje s Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Radou Európy, Organizáciou spojených národov.

WELLNEA chránená dielňa vznikla v roku 2009 a počas svojho pôsobenia v meste Senec získala tiež ocenenie ASHOKA Changmaker a ocenenie MPSVR Zamestnávateľ podporujúci rodiny. V súčasnosti otvára novú pobočku v Bratislave a celkovo zamestnáva 5 ľudí so zdravotným postihnutím. Našou misiou je podporiť ľudí so zdravotným postihnutím a ich prácou dokázať, že sme rovnocennými partnermi na trhu schopnými poskytovať kvalitné služby a tým búrať predsudky voči ľuďom so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

TENENET o.z. je členom EASPD, ktorá komplexne rieši otázky kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Často reprezen-tujeme SR v oblasti zamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako príklady dobrej praxe – naposledy v marci 2015 vo Warsawe vyžiadaná prednáška prezidentom skupiny za neziskový sektor Európskej ekonomickej a sociálnej komisie pri EÚ. Na národnej úrovni sme členmi platformy Z Domova domov Sociofóra v rámci procesu de-inštitucionalizácie a rozvoja komunitných služieb, pričom manažment organizácie je zároveň aj externým hodnotiteľom tohto procesu zákazkovaného Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Sme členmi Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže na tému Zamestnanosť v procese prípravy podkladov pre Stratégiu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR pre roky 2014-2020. Budujeme strategické medzisektorové partnerstvá, ktoré sa snažia zapojiť nielen verejný a neziskový sektor, ale prizvať aj business sektor na pomoc riešenia sociálnych problémov v spoločnosti v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem a ich firemnej filantropii.

 • Na stiahnutie: Ocenenie EASPD EMPLOYMENT FOR ALL AWARD

Viac informácií:
PhDr. Elena Kopcová, PhD.
WELLNEA s.r.o. (chránená dielňa), TENENET, o.z.
Lichnerova 41, Senec, 90301,
+421 907 154 601
ena@wellnea.sk, ena@tenenet.sk

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.