IDEA – Medzisektorový dialóg, posilnenie postavenia a inklúzie mládeže so špeciálnymi potrebami v Európe

O ČOM JE PROJEKT?


Projekt sa zameriava na prácu so znevýhodnenými mladými ľuďmi a na metódy a prístupy používané v rôznych sektoroch na zlepšenie ich sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je riešiť otázku, ako možno urobiť prácu v oblasti inklúzie „odolnejšou voči kríze“ prostredníctvom medzisektorovej výmeny skúseností a metód práce s mládežou, formálnym vzdelávaním a organizáciami občianskej spoločnosti.

MYŠLIENKA: PREČO?

Kríza COVID-19 priniesla organizáciám a inštitúciám, ktoré pracujú s inklúziou znevýhodnených mladých ľudí, rôzne výzvy. Zároveň sa počas pandémie téma inklúzie vo vzťahu k mnohým z týchto (mládežníckych) skupín takmer úplne vytratila z oblasti verejného diskurzu a informovanosti verejnosti. Dištančné vzdelávanie, zatváranie verejných priestranstiev, nedostatok mimoškolských aktivít – všetky tieto a mnohé ďalšie opatrenia prijaté na riešenie krízy zintenzívnili izoláciu mladých ľudí ešte viac.
Mnohé organizácie a vzdelávacie inštitúcie vyvinuli kreatívne opatrenia na elimináciu tejto situácie, aby mohli osloviť a podporiť svoje cieľové skupiny aj v čase krízy. Výmena skúseností za hranicami vlastného pracovného prostredia umožňuje učiť sa jeden od druhého a ďalej rozvíjať vlastné odborné zručnosti.

Prostredníctvom tohto projektu posilníme organizácie a aktérov pracujúcich so znevýhodnenými mladými ľuďmi.

AKO TO UROBÍME?


a) Výmena skúseností a posilenenie medzisektorovej spolupráce
b) Vytvorenie súboru overených metód z rôznych sektorov
c) Vytvorenie a konsolidácia inkluzívnej siete, v ktorej budú zastúpené rôzne sektory
d) Medzinárodná výmena skúseností a poznatkov medzi sieťami v príslušných krajinách partnerských organizácií zapojených do projektu

AKTIVITY:

 1. Vytváranie sietí, hodnotenie potrieb a výmena metód na tému inklúzie mladých ľudí v Rakúsku a vo všetkých partnerských krajinách („inkluzívna platforma“)
 2. Spoločný vývoj súboru nástrojov medzisektorovej metodológie
 3. Medzinárodná študijná návšteva zameraná na výmenu informácií o metódach práce so znevýhodnenou mládežou (Slovensko a Rakúsko)
 4. Dve medzinárodné multiplikačné školenia, po ktorých nasleduje „pilotná fáza“ na testovanie metód a na ďalšiu a užšiu výmenu výsledkov
 5. Tvorba usmernení a workshopy pre novinárov, ktorí sa venujú problematike inklúzie mladých ľudí

ČO CHCEME DOSIAHNUŤ?

 1. Posilniť povedomie verejnosti o téme inklúzie (z pohľadu skúseností s krízou COVID-19);
 2. Rozvíjať prácu na začleňovaní znevýhodnených ľudí prostredníctvom medzisektorovej spolupráce (hlavne v oblasti mládeže) a urobiť ju stabilnejšou a odolnejšou voči kríze
 3. Posilniť organizácie a aktérov, ktorí pracujú v rôznych oblastiach zameraných na inklúziu mladých ľudí. Motto: „Spojte svoje sily a spoločne premýšľajte „out of the box“, inšpirujte sa a inšpirujte ostatných!“
 4. Poskytovať a šíriť súbor nástrojov, ktorý je výsledkom výmeny súseností a dobrej praxe
 5. Zlepšiť situáciu pre mladých ľudí so znevýhodnením a s obmedzenými príležitosťami

Aktivity

Výstupy

Fotogaléria

Záverečná správa

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.