MPSVR – členské

Platba ročného členského a príspevok na cestovné na podporu členstva našej neziskovej organizácie v medzinárodnej organizácii EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) – Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím so sídlom v Bruseli, Belgicko.
Naša organizácia sa stala členom EASPD v roku 2015 (v prílohe potvrdenie o členstve). Odvtedy sa zúčastňujeme každoročne minimálne 1 z 2 výročných konferencií (2014 Oslo, Nórsko – Social Housing ako Podporované bývanie a nezávislý život ľudí so ZP, 2015 Zadar – Podporované zamestnávanie ľudí so ZP, 2015 Salzburg – Inkluzívne vzdelávanie detí a mládeže so ZP, 2016 Brusel – 20výročie EASPD, výskum, politika a rozvoj služieb pre ľudí so ZP, 2017 – Belfast, 1.celosvetová konferencia Podporovaného zamestnávania ľudí so ZP (v prílohe certifikáty o účasti), 2018 – Varna, Bulharsko, sociálne podnikanie a Barcelona, Španielsko, digitalizácia v sociálnych službách, 2019 – Bukurešť, Rumunsko, investovanie do sociálnych služieb a Helsinky, Fínsko, personalistika v sociálnych službách, 2020 a 2021 sa konali len online konferencie vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou.

Odvtedy sme sa zapojili ako priamy partner nadnárodných projektov EASPD (napr. DLoT – Disability Leaders of Tommorow na aplikáciu práv osôb so ZP na základe Dohovoru OSN o právach osôb so ZP do praxe 15 krajín EU a SR medzi nimi alebo IMAS – Improving Assistance in Inclusive Educational Settings s ďalšími 5 krajinami EU), pokračovanie v IMAS II. 

EASPD sa zameriava na dôležité aktuálne témy týkajúce sa ľudí so ZP, a to konkrétne sa člení na Stále komisie a Záujmové skupiny, ktoré pracujú v rámci rôznych medzinárodných pilotných sociálnych projektov, výskumov a politických pracovných skupín ako poradných orgánov na úrovni EÚ aj národných radách. Východiskom pre prácu EASPD je Dohovor OSN pre ľudí so ZP, EU 2020, EDS (European Disability Strategy), ES (EU semester), Akčný plán Európskej Komisie pre ľudí so ZP atď., ktoré využíva pri tvorbe medzisektorového národného aj nadnárodného partnerstva v záujme ľudí so ZP. EASPD sa venuje najmä témam – právo na zamestnávanie, inklúziu, nezávislý život, vzdelávanie, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, financovanie služieb pre ľudí so ZP, aktivitázia ľudí so ZP, na klienta zameraný prístup ako základ poskytovania kvalitných služieb. Naša organizácia je členom stálej komisie nezávislého života a sociálnej inklúzie a záujmovej skupiny zameranej na skorú intervenciu. Počas workshopov a zasadnutí tejto komisie a záujmovej skupiny sa aktívne podieľame na tvorbe Deklarácií EASPD na témy pre ľudí so ZP tak na úrovní EÚ ako aj odporúčaní a návrhov pre Slovensko. Zúčastňujeme sa aj rôznych expertíznych workshopov a sme pozývaní na EU fóra v EU Parlamente v Bruseli pre rôzne témy, týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím. 

Členstvo v EASPD znamená pre nás prínos nových informácií, výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v EÚ, čím vďaka transformácií týchto vedomostí, poznatkov a zapojenia sa do medzinárodných projektov skvalitňujeme nielen priamo naše služby pre ľudí so ZP, ale aj sprostredkovane posilňujeme kapacity a vedomostnú úroveň ostatných poskytovateľov služieb pre ZP či zastupujúcich organizácií ľudí so ZP na Slovensku v rámci našich ďalších spolupracujúcich projektov na národnej úrovni.

Zmluva na stiahnutie: Zmluva MPVSR

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci