Rodinná poradňa 2023

Finančný príspevok poskytnutý Bratislavským samosprávnym krajom na vykonávanie opatrení socialnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.o socialnoprávnej ochrane deti a o soc. kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom projektu je do maximálnej možnej miery zabrániť sociálnej devastácii  rodiny  a sanovať ju do takej miery, aby bola schopná plniť svoje základné funkcie a stala sa bezpečným priestorom pre jej členov. Hlavným účelom výkonu opatrení SPODaSK u nás je prostredníctvom výkonu opatrení SPODaSK podporiť predpoklady pre taký výkon pre prácu s dieťaťom a rodinou v krízových a aj bežných situáciách, ktorý bude profesionálne zakotvený, bude vychádzať z rozvíjajúcich (meniacich) sa potrieb detí a rodín a udržateľne podporí ich sociálnu inklúziu. Ide teda o pomoc deťom, mladým ľuďom a ich rodinám, ktorá rešpektuje ich názory, zohľadňuje pri každom zásahu do rodiny predovšetkým najlepší záujem dieťaťa (ktorý je prvoradý) a tiež individuálne práva jednotlivých členov rodiny.Cieľovú skupinu tvoria deti, mladiství, plnoleté fyzické osoby do 25 rokov veku a iné plnoleté fyzické osoby (rodičia alebo osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa) v zmysle  § 2 písm. a), b), c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Jedná sa o  rodiny, ktoré potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní bez odbornej pomoci riešiť problémy v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine alebo ak ide o rodinu so špecifickým problémom. Opis problémov cieľovej skupiny: Konflikty v rodine medzi rodičimi maloletého dieťaťa týkajúcimi sa napr. neefektívnej a konfliktnej komunikácii medzi rodičmi. 

Zmluva na stiahnutie: Zmluva č. 07/2023/SPO

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.