SEOS II – Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku II.

Projekt nadväzuje na SEOS I. z roku 2021. Je zameraný na scitlivovanie verejnej mienky prostredníctvom národnej kampane, ktorá prezentuje benefity zamestnávania ľudí so ZP. Zároveň má ambíciu posilniť postavenie ľudí so ZP na trhu práce prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest cez sociálnych zamestnávateľov. Hlavnou aktivitou bude zefektívnenie komunikácie hlavných aktérov politiky zamestnanosti a sfunkčnenie existujúcich poradných orgánov na regionálnych úrovniach. 

Podaktivity: 

A1. Študijná návšteva na Slovensku zameraná na príklady podporovaného zamestnávania

A2. „Rada pre osoby so ZP“ na regionálnych úrovniach => facilitácia nastavenia spolupráce medzi samosprávou a OPZ 

A3. Národná advokačná kampaň – zameraná na benefity integrácie OZP do spoločnosti 

A 3.1. Školenie pre zástupcov médií =>kompetentné informovanie verejnosti o pozitívnych príkladoch integrácie OZP 

A3.2. Expertné stretnutia so zamestnávateľmi – nastavenie podporovaného zamestnávania 

A4. Diseminačná konferencia

Realizácia bude prebiehať v 3 regiónov: Gori/Shida Kartli, Marneuli – Kvemo Kartli region, Zugdidi – Samegrelo Zemo Svaneti region

Cieľovými skupinami projektu budú: zástupcovia médií, profesionálni pracovníci s osobami so ZP, zástupcovia regionálnych samospráv,  zamestnávatelia,  široká verejnosť, sekundárna cieľová skupina – organizácie z troch spolupracujúcich regiónov.

Ukazovatele:

 • 20 expertov, ktorí vedia preniesť poznatky zo študijnej návštevy na SK do GE 
 • 3 funkčné „Rady pre osoby so ZP“ fungujúce v cieľových regiónoch prostredníctvom 60 expertov
 • 100 000 užívateľov kampane – Celonárodná kampaň zameraná na promo aktivity integrácie osôb so ZP do spoločnosti
 • 20 vyškolených zástupcov médií v problematike citlivého informovania verejnosti o inklúzii ľudí so ZP
 • 90 zamestnávateľov, ktorí dostanú informácie o fungovaní podporovaného zamestnávania a podporu pri tvorbe pracovných miest
 • Pri výbere účastníkov na aktivity projektu budeme rešpektovať rovnakú príležitosť účasti pre ženy a mužov, budeme prihliadať na možnosť účasti ľudí so špecifickým ZP (napr. pri vnútorných vysídlencoch). Počas všetkých implementovaných aktivít budeme dodržiavať princípy ochrany životného prostredia, nebudeme plytvať zdrojmi a budeme šetriť používaný materiál v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023.

Aktivity

Galéria

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.