SPODaSK v rodine BSK + TTSK 2017 – 2021

Projekty sa zameriavajú na podporu výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

Hlavná aktivita projektov bude realizovaná 3 podaktivitami, a to:

 • Podaktivita 1 – Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, zameraných na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, kotré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v zmysle §11 zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK okrem mediácie.
 • Podaktivita 2 – Vykonávanie vybraných výchovných opatrení §12 odst 1 písm. b), §12 ost. 1 písme d) zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK.
 • Podaktivita 3 – Supervízia

Cieľom podaktivít je:

 • rozšírenie o nové prvky opatrenia pre klientov – samostatné metodické pokyny a definovaná ponuka nástrojov pomoci
 • zvýšenie intenzity výkonu opatrení v rámci už realizovaných opatrení pre klientov – jedná sa o zvýšenie intenzity výkonu v porovnaní s naším doterajším výkonom opatrení SPODaSK aj vzhľadom na posilnenie a budovanie personálnych kapacít žiadateľa v zmysle rozšírenia vďaka tomuto projektu.

V rámci spolupráce s akademickou pôdou zapájame výskumníkov sociálnej práce FZaSP TRUNI, aby sme jasne identifikovali rizikové faktory a kritické body výkonu týchto opatrení a následne novozískané poznatky zapracovali do tvorby metodík týchto opatrení výkonu SPODaSK pre efektívnejšiu prácu s dysfunkčnými rodinami.

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí – od začiatku projektu v roku 2017 máme celkovo 329 klientov (BSK – 205, TTSK – 124), teda v roku 2018 pribudlo nových 157 klientov (BSK – nových 106, TTSK – nových 51).

Aktivity

Výstupy

Fotogaléria

Záverečná správa

Na stiahnutie:

Linky:

Projekt podporili a je realizovaný v spolupráci s:

This image has an empty alt attribute; its file name is IA-MPSVR-SR.png
This image has an empty alt attribute; its file name is EU_OPLZ.png


Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci