StepForMe – Krok vpred k zmysluplnému zamestnávaniu mladých ľudí po pandémii Covid-19

Zamestnateľnosť mladých ľudí s emocionálnymi ťažkosťami a mentálnou nepohodou bola vždy oveľa nižšia a zložitejšia ako u bežnej mládeže.

Problémy emocionálnej pohody, ktoré často vedú k diagnostikovaným poruchám duševného zdravia, vytvárajú medzery a bariéry, ktoré bránia prístupu na trh práce. Údaje o nezamestnanosti mládeže sú veľmi vysoké, ale nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi s emocionálnymi alebo duševnými problémami je ešte vyššia.

Na európskej úrovni bola miera nezamestnanosti mladých ľudí v januári 2020 okolo 14,8 %, o rok neskôr, v januári 2021, podľa Eurostatu raketovo vzrástla na 17,4 %, pričom v niektorých členských krajinách bola miera oveľa vyššia. V Španielsku s alarmujúcim rastom ( +10,4 %), Írsko (+8,2 %), Slovensko (+4,6 %) či Rakúsko (+2,2 %). Miera nezamestnanosti sa pravdepodobne oveľa viac zvýšila medzi mladými ľuďmi s problémami emocionálnej pohody, ktoré pandémia zhoršila.

Partnermi projektu su organizácie: 

iSocial Foundation – Španielsko

Aunua – Írsko

ChanceB – Rakúsko

TENENET – Slovensko

UAB – Španielsko

Projekt je zameraný na nasledujúce ciele:

 1. Prostredníctvom digitálneho participatívneho procesu identifikovať a lepšie pochopiť ťažkosti prístupu na trh práce, ktorým čelia mladí ľudia s problémami emocionálnej pohody, ktoré zhoršila pandémia.
 2. Identifikovať, zužitkovať a štandardizovať inovatívne a efektívne postupy pri využívaní existujúcich technológií a digitálnych nástrojov na posilnenie duševnej pohody a zamestnateľnosti týchto mladých ľudí, aby sa umožnila ich primeraná replikácia a šírenie vo forme vzfelávacích modulov, tak zo strany pracovníkov s mládežou, ako aj samotných dotknutých mladých ľudí.
  A. identifikovať osvedčené postupy a príklady dobrek praxe štruktúrovaným a participatívnym spôsobom
  B. analyzovať kľúčové faktory úspechu a merať dopady na cieľovú skupinu
  C. identifikovať možnosti prenosu dobrej praxe do iných krajín a kontextov
 3. Preložiť tieto postupy z hľadiska profesijných kompetencií a nástrojov pre pracovníkov s mládežou, vytvoriť príručky a navrhnúť, implementovať a hodnotiť školiace moduly pre efektívnejšiu komunitnú a sociálno-pracovnú intervenciu s mladými ľuďmi trpiacimi týmto typom ťažkostí.
 4. Rozširovať a využívať získané poznatky, vyvinuté materiály a odporúčania odvodené zo získaných poznatkov a výsledkov projektu na miestnej, národnej a európskej úrovni medzi aktérov zapojených do zlepšovania zamestnateľnosti a sociálneho začlenenia týchto mladých ľudí.

Aktivity

Výstupy

Fotogaléria

Záverečná správa

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.