Ukrajina SOCIO

Kód výzvy: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 

Kód projektu: 312081CCS1 v systéme ITMS2014+ 

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Trvanie projektu: 1.6. 2022 – 30.11. 2023

Ukrajina SOCIO (OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02) ESF, OP Ľudské zdroje, Prioritná os č.8 REACT-EU, Investičná priorita 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID- 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Projekt: Ukrajina SOCIO (kód projektu: 312081CCS1 v systéme ITMS2014+)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vďaka projektu rozšíruejme v našej organizácií odborné personálne aj prevádzkové kapacity ako aj procesuálne postupy (metodiky, príklady dobrej praxe), ktoré prispejú k trvalej udržateľnosti tohto projektu. Vďaka inovatívnemu nástroju SOCIO budeme môcť pilotne overiť a efektívne skvalitniť systémové riešenie adaptovaný na riešenie migračnej krízy z Ukrajiny, ktoré bude smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (utečencom – deťom a ich rodičom/opatrovníkom so statusom „odídenec“ na území Slovenska) do slovenskej spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života, a to najmä prepojením výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (v zmysle §11 a § 45 zákona 305/2005 Z.z) s potrebami utečencov z Ukrajiny.

https://tenenet.sk/wp-content/uploads/2023/02/Zmluva-Ukrajina-SOCIO-312081CCS101_TENENET-o.z..pdf

Aktivity

Výstupy

Fotogaléria

Záverečná správa

www.esf.gov.skwww.employment.gov.sk – www.ludskezdroje.gov.sk

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci