Zamestnanie pre mladých so zdravotným znevýhodnením

Poslaním tohto projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód.

Cieľová skupina (50 účastníkov, v závere 48 zamestnaných minimálne 4 mesiace) v prospech ktorých sa realizuje projekt je v tomto našom projekte: NEET do 25 rokov a 29 rokov veku uchádzača o zamestnanie minimálne 3 mesiace a 6 mesiacov, ktorí majú trvalý pobyt v trnavskom samosprávnom kraji a ďalej spĺňajú podmienku, že sú mladí ľudia so zdravotným postihnutím v zmysle §8 ods. 1 písm. h) a §9 ods.1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavnou aktivitou projektu je zavedenie špecifických programov na podporu zamestnávania mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Projekt má tieto podaktivity:

 • Vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny, ktorí budú zapojený do projektu
 • Zostavovanie individuálneho akčného plánu pre uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny
 • Vyhľadávanie potenciálnych zamestnávateľov
 • Príprava klienta na vstup na trh práce
 • Zabezpečenie alebo sprostredkovanie zamestnania
 • Podpora osoby z cieľovej skupiny zapojenej do projektu formou zabezpečenia bývania, úhrady cestovného lístka, sprostredkovanie finančného poradenstva pri zadĺžení, právneho poradenstva a pod.
 • Práca s uchádzačmi o zamestnanie z cieľovej skupiny a zamestnávateľmi počas pracovného pomeru zameraná na udržanie uchádzačov o zamestnanie z cieľovej skupiny v zamestnaní min. počas stanovenej doby (napr. riešenie drobných konfliktov na pracovisku, problémy s dochádzkou uchádzača o zamestnanie do zamestnanaia a pod.)
 • Iné podaktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľa projektu a k dosiahnutiu plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov

Na stiahnutie:

Projekt podporili a je realizovaný v spolupráci s:

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.