Aby šport nebolel…

Poslaním občianskeho združenia TENENET o.z. je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou.

V súčasnosti realizujeme sociálne projekty vzdelávania neziskových organizácií v oblasti zakladania chránených dielní a následne viaczdrojového financovania neziskových organizácií (sponzoring, fundraising, projektový manažment), zvyšovania tržieb z predaja výrobkov chránených dielní verejnosti. Naším poslaním je sociálnymi inovatívnymi projektmi prispievať k zlepšeniu kvality života zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku. Preto aj tento projekt je pokračovaním série vzdelávaní zameraných na zdravotne postihnutých ľudí. Predkladaný projekt nadväzuje na tieto už realizované aktivity:

 • web stránka – www.abysportnebolel.sk – je už prevádzkovaná s celoslovenskou pôsobnosťou a výbornou čítanosťou s dosahom až do Čiech,
 • konferencia – Aby Šport Nebolel – realizovaná v roku 2011 a 2012 s aktívnou účasťou odborníkov v jednotlivých oblastiach z celého Slovenska a Čiech,
 • Jednotlivé workshopy – už prebiehajú

Hlavný garant projektu: MUDr. BERGENDIOVÁ Katarína, PhD.

Pracuje ako klinický imunológ a alergológ v neštátnom zariadení Pneumo-Alergo Centrum a ako konziliárny lekár slovenského olympijského tímu pre vrcholových, ale aj výkonnostných športovcov pre alergické ochorenia a imunológiu v príprave na OH a iné významné športové podujatia. Ošetruje napr. Veroniku Zuzulovú, Dominiku Cibulkovú, Elenu Kaliskú, Janu Dukátovú, Pavla Hurajta, Alenu Procházkovú, Martinu Kohlovú, Ivanu Kmeťovú a množstvo iných.

Má dve špecializačné atestácie z klinického odboru pediatrie a klinickej imunológie a alergológie a odbornú skúšku z odboru funkčnej diagnostiky. V roku 2002 obhájila na LFUK dizertačnú doktorandskú prácu „Šport a imunitný systém“. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu z nového odvetvia športovej imunológie, ako jediná na Slovensku.

Je autorkou množstva odborných publikácii v domácich aj zahraničných časopisoch a prednáša na našich aj zahraničných kongresoch. So športovým tímom SR sa ako lekárka výpravy zúčastnila OH 2004 v Aténach, na OH 2008 v Pekingu a na OH 2010 vo Vancouveri.

Aktivity projektu:

 • web stránka – www.abysportnebolel.sk
 • konferencia – Aby Sport Nebolel
 • jednotlivé workshopy
 • príručka pre športovcov

Personálne zabezpečenie projektu:

 • MUDr. Bergendiová Katarína – hlavný garant projektu
 • Sedláček Miroslav – organizácia konferencie a workshopov
 • Beláková Renáta – manažér vzdelávania

Časový plán projektu:

 • web stránka – Dlhodobý projekt – je už prevádzkovaná
 • konferencia – Aby Sport Nebolel – 9.2.2013
 • jednotlivé workshopy – priebežne 2012-2013
 • príručka pre športovcov – chystaná na rok 2013

Cieľová skupina projektu:

Aktívna časť obyvateľstva, ktorá sa venuje rekreačne športu s celoslovenskou pôsobnosťou spolu so zdravotne postihnutými ľuďmi, ktorí sa aktívne venujú alebo majú záujem o aktívny šport.

Ciele a prínos projektu:

 • zameranie sa na rozšírenie a skvalitnenie ponuky ďalšieho vzdelávania, určeného širokej verejnosti v problematike zdravia a zdravého životného štýlu, orientované na rozvoj a podporu zdravia človeka
 • vzdelávanie na podporu zdravého a aktívneho životného štýlu a prevencie civilizačných chorôb pomocou športu, zdravej výživy a dostatočnej regenerácie u aktívnej časti obyvateľstva
 • prepojenie teoretických poznatkov o zdravom životnom štýle s fyzickou aktivitou
 • zlepšenie fyzického aj psychického stavu aktívnej časti obyvateľstva a zdravotne postihnutých jedincov

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zameranie sa na rozšírenie a skvalitnenie ponuky ďalšieho vzdelávania, určeného širokej verejnosti v problematike zdravia a zdravého životného štýlu, orientované na rozvoj a podporu zdravia človeka. Projekt je určený pre aktívnu časť obyvateľstva, ale aj pre zdravotne postihnutých a v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, výživy a pohybových aktivít nadväzuje na Ženevskú dohodu a Helsinskú deklaráciu. Tematické celky sú zamerané na prevenciu a naplňovanie zdravého a kvalitného života, ktorý je jednou z podmienok zlepšovania pracovnej výkonnosti a spoločenského uplatnenia. Spolupracujeme s poprednými odborníkmi z celej SR, ale aj ČR.

Podporte nás:

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2920863326 / 1100

Viac informácií nájdete aj tu – Aby šport nebolel…

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.