Chudoba a zamestnanie

Projekt je financovaný z programu EÚ – Erasmus+ prostredníctvom Iuventa. Prebieha od 1.9.2014 do 31.8.2016.

Poslaním tohto projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód. Konkrétne sa zameriava na sociálno-pracovné a kariérne poradenstvo 100 mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami ohrozených chudobou v dôsledku ich nezamestnanosti, ako pilotnému projektu v okresoch Pezinok a Senec.

Zamestnávateľom, ktorí sú povinní zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím z radov podnikateľov aj mestským a obecným samosprávam poskytneme poradenstvo zakladania inovatívnych podnikateľských modelov a efektívnejšieho využívania náhradného plnenia adresnou podporou vybranej chránenej dielne a ich konkrétnych mladých ZP zamestnancov z regiónu či tvorby nového pracovného miesta pre mládež so špeciálnymi potrebami priamo u nich na pracovisku. Minimálne v projekte budú vystupovať v roli pracovísk praxe, kde prejdú v projekte zapojení a osobitne dopredu zaškolení zdravotne postihnutí mladí ľudia zácvikom priamo u vybraného zamestnávateľa s potenciálom vytvoriť nové pracovné miesta pre nich.

Súčasťou projektu je aj zapojenie dobrovoľníkov – študentov pracovnej psychológie a sociálnej práce. Budú vykonávať tandemovú skupinovú prácu aj terénnu sociálnu prácu pod supervíziou a budú nápomocní pri tvorbe metodík a formulárov premietnutých do elektronického systému evidencie sociálneho prípadu klienta. Zúčastneným dobrovoľníkom bude na konci projektu vystavený youthpass ako certifikát o absolvovaní neformálneho vzdelávania a nadobudnutia vybraných kompetencií.

Národní partneri projektu sú verejné inštitúcie (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok a Senec, Bratislavský samosprávny kraj, Mestské a obecné úrady okresov Pezinok a Senec, Špeciálne základné a praktické školy pre ZP deti a mládež, Katedra sociálnej práce PdFUK Bratislava, Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK Bratislava atď.), zástupcovia sociálnych neziskových organizácií (Zariadenia podporovaného bývania okresov Pezinok a Senec, Betánia n.o., Merema n.o., DSS Ingegra, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, EPIC n.o., SÚPZ atď.) ako aj zástupcov súkromného sektora (členovia AmCham, členovia Business Leaders Fora, členovia Klub 500 a ďalších zamestnávateľských zväzov a únií atď.).

Uvedení partneri podľa zamerania svojej činnosti v projekte poskytujú pomoc pri výbere mladých zdravotne postihnutých zo svojich klientov, pomoc pri nastavení metodík a formulárov poradenského procesu s klientmi, terénneho sociálno-pracovného poradenstva zamestnávateľom, pri obsahovej náplni kariérneho poradenstva na špeciálnych ZŠ, pomoc pri pláne a príprave praxí so zdravotne postihnutými študentmi, supervíziu, aktívnu účasť na pracovných stretnutiach tvorby regionálnej medzisektorovej siete pomoci podporovaného zamestnávania spolu s posúdením návrhu modelu zamestnávania zdravotne postihnutých mladých ľudí priamo na otvorenom trhu práce a vyjadrením spätnej väzby, expertízy a lektoring vo vzdelávaní, účasť na tvorbe medzinárodného strategického partnerstva a pomoc pri príprave politických odporúčaní a návrhov na legislatívne zmeny.

Pozn.: V projekte sme zamestnali 2 absolventov VŠ, konkrétne psychológie a sociálnej práce, ktorých mzdy čiastočne refunduje štát prostredníctvom aktívneho opatrenia trhu práce (NP XXXVII-2) v termíne od septembra 2014 do augusta 2015. Okrem toho sme prijali na absolventskú 6-mesačnú prax ďalšiu absolventku sociálnej práce z UPSVR Trnava a nakoľko spokojní, podpísali s ňou pracovnú zmluvu, aby hneď po absolventskej praxi prešla do pracovného pomeru (od apríla 2015).

» Viac informácií o projekte nájdete tu.

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.