Zástupcovia, zamestnanci a dobrovoľníci občianskeho združenia TENENET navštívili 3. júna 2015 Európsky parlament v Bruseli.. Návšteva bola podporená priamo Európskym parlamentom prostredníctvom sektorovo sponzorovanej návštevy.

Počas návštevy nás sprevádzal Martin BUKNA, ktorý je zamestnancom Európskeho parlamentu, Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu, Oddelenie návštev a seminárov. Návštevy sa zúčastnilo 22 ľudí, prevažne so Slovenskej republiky, ale aj dobrovoľníci z Bulharska, Španielska, Kazachstanu a USA, ktorí v súčasnosti pôsobia v EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), ktorej členom je aj TENENET, o.z.

Členov skupiny informoval najmä o štruktúre, právomociach, úlohe a histórii Európskeho parlamentu a predstavil i celý proces tvorby európskej legislatívy a nastolil plodnú diskusiu, do ktorej sa účastníci návštevy aktívne zapojili. Pán Bukna počas návštevy povedal, že „aj my môžeme ovplyvňovať legislatívu platnú v celej EU prostredníctvom našich europoslancov, ktorých môžeme priamo osloviť“. V nadväznosti na túto návštevu sa stretli predstavitelia TENENETu, o.z. v Senci s pani europoslankyňou Janou ŽITŇANSKOU, (Členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci), ktorej záujem bol natoľko veľký, že navštívila priestory TENENETU v Senci.

TENENET o.z. vzniklo 19.8.2011. Poslaním občianskeho združenia je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou.

V súčasnosti realizuje sociálny projekt „Chudoba a zamestnanie“, ktorý je financovaný z programu EÚ – Erasmus+ prostredníctvom Iuventy. Poslaním tohto projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód.

TENENET o.z. je členom Sociofóra Nadácie na podporu sociálnych zmien SOCIA, Americkej Obchodnej Komory v SR a tiež už spomínanej medzinárodnej organizácie EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), ktorá je neziskovou mimovládnou organizáciou poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, zastupuje názory viac ako 10 000 poskytovateľov sociálnych služieb a je ich zastrešujúcim združením v EÚ.

Hlavným cieľom EASPD je podpora rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom účinných a vysoko kvalitných systémov služieb. EASPD je partnerom a priamo spolupracuje s Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Radou Európy, Organizáciou spojených národov.

Viac informácií:
TENENET, o.z.
Lichnerova 41, 903 01 Senec
+421 2 2020 0033
www.tenenet.sk
info@tenenet.sk

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.