SocioFórum 2016 – výročná konferencia – Inkluzívny trh práce

Výročná konferencia SocioFóra sa konala v dňoch 14. – 15. jún 2016 v Bratislave. Nižšie nájdete pozvánku.


Pozývame Vás na Výročnú konferenciu SocioFóra spolu s 8. Fórom poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD v termíne 14. – 15. jún 2016 v Bratislave a budeme radi, ak tieto dni strávite s nami.

Viac informácií nájdete aj na
» http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/198-konf2016 «

socioforum_easpd_2016-pozvanka_20160602_stranka_1

socioforum_easpd_2016-pozvanka_20160602_stranka_2

Inkluzívny trh práce z pohľadu zamestnávania ľudí so ZP na Slovensku

ZADANIE A VYSVETLENIE VÝCHODÍSK PRE SPRÁVU ZA KRAJINU – rok 2016:

Správa za Slovensko v EU semestri, diskutovaná počas fóra EASPD na Slovensku. Cieľom je venovať sa pol dňa najskôr stručnému opisu tohto dokumentu a následne diskutovať s expertmi z neziskových organizácií občianskeho sektora o silných stránkach, slabostiach, príležitostiach a hrozbách trhu práce pre ľudí so ZP na Slovensku. Tento dokument by sme mali vypracovať spoločne pred júlovým fórom, kedy budú na EK predkladať správu. Idea tejto správy je poskytnúť EK aktualizované informácie o súčasnom stave rozvoja inkluzívnych trhov na národnej úrovni. Informácie EK využije pre viaceré jej aktivity, ako sú: štrukturálne fondy, priame fondy, garancie pre mládež, boj s dlhodobou nezamestnanosťou a najdôležitejším je práve EU semester.

EU Semester je proces makro-ekonomickej koordinácie medzi EK a členskými štátmi EÚ. Makro-ekonomická koordinácia predpokladá širšie pochopenie ekonomiky, preto jej súčasťou sú aj politiky týkajúce sa trhu práce. Napriek tomu je však téma politiky inkluzívneho trhu práce podľa názoru EASPD stále podhodnotená a málo rozvinutá. Cieľ je preto poskytnúť EK aktualizované informácie o hlavných silných a slabých stránkach v tejto oblasti na národnej úrovni, rovnako ako aj o možných medzerách v legislatíve.

Informácie k Spolupráci, Zacieleniu, Dostupnosti a Výskumu nájdete tu (.pdf), ďalšie informácie nájdete aj na stránke SocioFórum 2016.