IMAS II.

IMAS – Improving Assistance in Inclusive Educational Settings (zlepšovanie prístupu a asistencie v inkluzívnom vzdelávaní). Tento projekt je pokračovanie predchádzajúceho projektu IMAS I. Predošlý projekt IMAS I ukázal že pracovné podmienky asistentov sú charakterizované zvýšenou mierou zodpovednosti za vzdelávanie detí. S podporou programu financovania Erasmus + cieľom projektu IMAS II je vyvinúť súbor webových aplikácií vedomostí, aby pomáhali asistentom v každodennom živote prácu s deťmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím. Oblasti znalostí budú vypracované v spolupráci s poskytovateľov sociálnych služieb alebo mimovládnych organizácií z Rakúska (Chance B), Bulharsko (agentúra VISION), Spojené kráľovstvo (CSIE), Slovensko (TENENET) a Portugalsko (ARCIL), EASPD, Univerzity v Grazi, Trnave a Coimbre, ako aj s asistentmi učiteľov a žiakmi.

Číslo projektu / Project number: 2018-1-AT01-KA202-039302
Link na domovskú stránku / Link to the Home page:
http://www.easpd.eu/en/content/imas-ii-improving-assistance-inclusive-educational-settings

Aktuality / News

Novinky / Newsletters

 

Na stiahnutie / Downloads

erasmus