Špeciálno pedagogická poradňa

Naša poradňa vznikla z potreby poskytovať komplexné služby v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám. Zameriavame na ranú starostlivosť a starosltivosť o deti v predškolskom a školskom veku. 

Záleží nám na vývoji vašich detí. Prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu v ranom detstve je pre optimálny vývin detí kľúčový. Kvalitné služby v oblasti zdravia, starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v útlom veku majú byť v prvom rade zamerané na potreby tých najmenších.

Zároveň majú pomáhať aj ich matkám a otcom dosiahnuť potrebnú rovnováhu medzi pracovnými a rodičovskými povinnosťami.

Má vaše dieťa problém s učením a pozornosťou?

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na 1. a 2. stupni ZŠ:

 • pre deti so ŠVVP
 • pre deti s ADHD

Cvičenia tohto korekčného programu sú zamerané na tieto oblasti:

 • pozornosť
 • sluchové a zrakové vnímáni
 • intermodalitu
 • psychomotoriku (jemnú motoriku, koordináciu, orientáciu v priestore)

Výsledky tohto korekčného programu:

Prostredníctvom viacerých aktivít sa deti učia nové cesty ako prekonávať ťažkosti, ktoré vychádzajú so symptomatológie VPU (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia) a ADHD. Deti sa nielen zlepšujú vo viacerých oblastiach, ktoré sú potrebné pre samotný život ale zlepšuje sa týmto aj ich vzťah k čítaniu a písaniu a učia sa viac spolupráci, ktorá je pre život dôležitá.

Ponúkame služby pre deti:

 • S narušenou komunikačnou schopnosťou
 • so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
 • S poruchami pozornosti (ADD – poruchách pozornosti, ADHD – poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou )
 • S poruchami deficitov čiastkových funkcií
 • S oneskoreným grafomotorickým vývinom
 • S odloženou školskou dochádzkou

Ďalej ponúkame:

 • Sfumato – splývavé čítanie
  – spôsob ako naučiť dieťa čítať plynulo a s porozumením textu
  – veľmi vhodné pre deti so specifickými poruchami učenia
 • Korekcie učenia
  – individuálne konzultácie zamerané na potreby dieťaťa
 • EEG Biofeedback – diagnostika a tréning
  – psychologicko – medicínska metóda vhodná pre deti školského veku, dospelých a seniorov
  – ide o sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby
  – odporúča sa pri: ADD – poruchách pozornosti, ADHD – poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou, ľahkých mozgových dysfunkciách (poruchy učenia, sústredenia, správania), špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.), problémoch s koncentráciou, poruchách spánku, nespavosti, poruchách pamäti, tikoch, migréne, úzkostných poruchách, chronickej únave a depresii, posttraumatickej poruche
  – špeciálne tréningy na: podporu učenia, podporu krátkodobej a dlhodobej pamäte, motoriky, odbúranie stresu, koncentráciu a pozornosť
 • Program Kuliferdo 
  – zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní a detí so ŠVVP
  – rozvoj v oblasti zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti
 • Diagnostika metódou Sindelar
  – diagnostika zameraná na deficity čiastkových funkcií súvisiace s poruchami učenia a správania v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Ponúkame individuálny a profesionálny prístup šitý na mieru Vášmu dieťaťu. Radi Vám poradíme a tešíme sa na Vás.

Viac info o sekcii

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.