Väzenská poradňa

Väzenská poradňa vznikla v rámci našej organizácie od januára 2021. Nadväzujeme na spoluprácu organizácie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava, ktorá realizovala kompletnú postpenitenciárnu a penitenciárnu starostlivosť terénnou alebo ambulantnou formou do decembra 2020. V súčasnosti tieto služby poskytujeme v rámci našej organizácie.  

Poradňa je určená:

 • rodinám, ktorých člen je vo/po výkone trestu odňatia slobody alebo vo/po výkone iného trestu
 • jednotlivcom, ktorí sú podmienečne odsúdení (v rámci listovej korešpondencii) alebo podmienečne prepustení
 • ľuďom vo výkone trestu

Našim klientom ponúkame:

 • komplexnú postpenitenciárnu starostlivosť ambulantnou alebo terénnou formou
 • komplexné služby sociálneho/psychologického poradenstva, krízovej intervencie
 • práca s rodinou, kde člen je vo/po výkone trestu – pomoc pri zvládaní náročnej situácie, príprava rodiny na povinnosti a zmeny vyplývajúce z uloženia trestu, rozvíjanie rodičovských a vzťahových zručností, udržať pretrvávajúce vzťahy odsúdených s rodinami, príprava rodiny na návrat člena z výkonu trestu odňatia slobody…..
 • práca s osobou vo/po výkone trestu – zorientovať sa vo všetkých dostupných možnostiach v oblasti upatnenia sa na pracovnom trhu, ubytovania a finančnej podpory. Poradenstvo s osobou vo/po výkone trestu prebieha osobne v našich priestoroch, alebo listovou korešpondenciou
 • možnosť absolvovať program sociálneho výcviku (zameraný na resocializáciu) ak ho majú súdom nariadený

Forma a obsah programu sa môže meniť, závisí od trestných činov, za ktorí boli daní účastníci programu odsúdení. 

V rámci trestného zákona č. 300/2005 Z.z v paragrafe 51, písm. 4 ods. j sa uvádza možnosť – “podrobiť sa v skúšobnej dobre psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom poradenstve.” V rámci tohto bodu je program dohodnutý individuálne a je platený v zmysle platného cenníka.

Pomoc rodinám, osobám vo/po výkone  je poskytovaná bez rodielu veku, pohlavia, rasy ……musia však mať trvalý, alebo obvyklý pobyt v rámci Bratislavského alebo Trnavského samosprávneho kraja. Od marca 2022 sme rozšírili naše služby aj v rámci Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja a od apríla 2022 sme rozšírili naše služby aj na Bratislavský samosrpávny kraj a Nitriansky samosprávny kraj.

SKUPINOVÉ PROGRAMY V ÚSTAVE NA VÝKON VÄZBY A V ÚSTAVE NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY:

V rámci našej organizácií vykonávame aj skupinové programy priamo vo výkone trestu. Programy sú zamerané na sebapoznanie, sebareflexiu, zvládanie hnevu, agresie, efektívne riešenie konfliktov u odsúdených a mnoho iných tém. Témy závisia od dohody s odsúdenými ako aj sociálnym pracovníkom daného výkonu trestu.

V súčasnosti vykonávame programy pre odsúdeným v ústave v Bratislave – https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/beseda-s-diskusiou-obcianskeho-zdruzenia-tenenet. Tento skupinový program ako aj individuálne poradenstvá s klientmi v rámi Nitrianskeho, Banskobystrického a Prešovského kraja sú Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný – TENENET o.z.

Zmluvy na stiahnutie:

BSK centrum pre rodinu v krize (PDF)

Kontaktná osoba:

PhDr. Zuzana Aly
Sociálna pracovníčka, koordinátor poradne
zuzkab@tenenet.sk
+421 910 553 014

Finančný príspevok poskytnutý z Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac info o sekcii

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.