Väzenská poradňa

(pre rodiny s rodičom alebo dieťaťom po/vo výkone trestu)
CENTRUM PRE RODINU V KRÍZE – SOCIÁLNY PROGRAM

Väzenská poradňa vznikla v rámci našej organizácie od januára 2021. Nadväazujeme na spoluprácu organizácie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava, ktorá realizovala kompletnú postpenitenciárnu starostlivosť terénnou alebo ambulantnou formou do decembra 2020. V súčasnosti tieto služby poskytujeme v rámci našej organizácie.  

Poradňa je určená:

 • rodinám, ktorých člen je vo/po výkone trestu odňatia slobody alebo vo/po výkone iného trestu
 • jednotlivcom, ktorí sú podmienečne odsúdení (v rámci listovej korešpondencii) alebo podmienečne prepustení

Našim klientom ponúkame:

 • kompletnú postpenitenciárnu starostlivosť ambulantnou alebo terénnou formou
 • komplexné služby sociálneho/psychologického poradenstva, krízovej intervencie
 • práca s rodinou, kde člen je vo/po výkone trestu – pomoc pri zvládaní náročnej situácie, príprava rodiny na povinnosti a zmeny vyplývajúce z uloženia trestu, rozvíjanie rodičovských a vzťahových zručností, udržať pretrvávajúce vzťahy odsúdených s rodinami, príprava rodiny na návrat člena z výkonu trestu odňatia slobody…..
 • práca s osobou vo/po výkone trestu – zorientovať sa vo všetkých dostupných možnostiach v oblasti upatnenia sa na pracovnom trhu, ubytovania a finančnej podpory. Poradenstvo s osobou vo/po výkone trestu prebieha osobne v našich priestoroch, alebo listovou korešpondenciou

V rámci poradne ponúkame:

PROGRAM SOCIÁLNEHO VÝCVIKU

Program sociálneho výcviku je alternatívnou formou trestu, ktorú ukladá súd spravidla pri podmienečnom odsúdení a je definovaný v trestnom zákone č. 300/2005 Z.z v paragrafe 51, písm. 4 ods.h, kde je uvedené, že podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom – povinnosti spočívajú najmä v príkaze – “podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku, alebo inému výchovnému programu.”. 

Rozsah sociálneho programu je  30 hodín (skupinovou formou  individuálnou formou). Povinnosť podrobiť sa programu soc. výcviku je v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom.

Cielom je :

 • Prevencia
 • motivovať a pomôcť klientovi k zmene svojho správania a postojov 
 • pomôcť klientovi lepšie sa zorientovať vo svojej situácii
 • vyjasniť si osobné a profesijné ciele a túžby
 • zvýšiť sebadôveru, prehĺbiť sebapoznanie a ukotviť sebaistotu
 • zvládnutia svojich sociálnych zručností
 • pracovať na eliminovaní stigmatizácie a labelingu – zdravé spôsoby komunikácie
 • reflexia a sebareflexia
 • posilnenie sebahodnoty a sebaúcty
 • spracovávanie emócií 

Forma a obsah programu – program je vždy prispôsobený skupine. Praktizujeme však kombinovanú formu a to individuálnych a skupinových sedení. 

Forma a obsah programu sa môže meniť, závisí od trestných činov, za ktorí boli daní účastníci programu odsúdení. 

V rámci trestného zákona č. 300/2005 Z.z v paragrafe 51, písm. 4 ods. j sa uvádza možnosť – “podrobiť sa v skúšobnej dobre psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom poradenstve.” V rámci tohto bodu je program dohodnutý individuálne a je platený v zmysle platného cenníka.

Pomoc rodinám, osobám vo/po výkone  je poskytovaná bez rodielu veku, pohlavia, rasy ……musia však mať trvalý, alebo obvyklý pobyt v rámci Bratislavského alebo Trnavského samosprávneho kraja.

Kontaktná osoba:

PhDr. Zuzana Aly
Sociálna pracovníčka, koordinátor poradne
zuzkab@tenenet.sk
+421 910 553 014

Finančný príspevok poskytnutý z Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac info o sekcii

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK58 7500 0000 0040 1801 8944 Č.ú.: 4018018944/7500
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napište nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.