Včasná intervencia

Sociálna služba včasnej intervencie je bezplatná sociálna služba poskytovaná rodine primárne terénnou formou v jej prirodzenom prostredí, môže byť doplnená ambulantnou formou v priestoroch nášho centra. Často sa stretávame už krátko po narodení dieťatka ešte v pôrodnici. Služba včasnej intervencie podporuje rodiny, ktorých dieťa má rizikový vývin, alebo zdravotné znevýhodnenie od narodenia až po 7 rok života. Obavy a neistota rodičov môžu byť dôvodom pre vyhľadanie podpory služby včasnej intervencie. Dôležité je, aby túto službu mohli rodiny využívať čo najskôr po zistení problémov dieťaťa. Okrem psychosocialnej podpory, poskytujeme pomoc pre zdravotne znevýhodnených a zraniteľných ľudí, sociálne poradenstvo vrámci komunít,  a takziež sme sa žačali venovať službe včasnej intervencie. Sociálna služba včasnej intervencie je primárne poskytovaná v prirodzenom prostredí rodiny. Ambulantne poskytujeme psychodiagnostiku a odborné psychologické́ poradenstvo, ktoré vykonávajú́ certifikovaní́ psychoterapeuti. Okrem toho poskytujeme tiež fyzioterapiu – ide o liečbu smerujúcu k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti jedinca a je vysoko individuálna. V terapii nám ide o snahu o vytvorenie správnych pohybových návykov, zlepšenie držania tela a rozvoju koordinácie. Cvičenie a liečbu s deťmi realizujeme hravou formou. Mobilný tím, pozostávajúci z odborníkov rôznych profesií (najmä sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut, zdravotná sestra,psychológ)  pravidelne navštevuje rodiny vrámci včasnej intervencie, pomáha nielen usmerniť rodičov v starostlivosti o dieťa s rizikovým vývinom ale taktiež sa zameriava aj na individuálne potreby rodičov a pomoc pri zvládaní každodenných činností v domácnosti. Pomoc v sociálnej oblasti, plánovanie odborných vyšetrení – špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, fyzioterapeut. Poradca a rodič spoločne hľadajú riešenia ako podporiť dieťa. Poradca prináša návrhy ako konkrétne rozvíjať potrebnú oblasť a podporuj rodiča, aby sám dokázal dieťa rozvíjať. Taktiež hľadá spolu s rodinou možnosti ako prekonávať prekážky, dlhodobo pomáhajú rodine prekonávať výzvy a povzbudzujú rodičov v ich roli, ktorú nenahradí žiaden odbroník. 

Je poskytovaná podľa §33 Zákona 448/2008 o sociálnych službách: 

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Ciele včasnej intervencie: 

 • podpora integrácie rodiny do spoločnosti a posilnenie jej kompetencií a sebestačnosti
 • stimulovanie vývinových možností dieťaťa (psychomotorický vývin, rozvoj komunikácie a motoriky)

Komu je včasná intervencia určená?

 • deťom s postihnutím raného veku mentálneho znevýhodnenia a viacnásobného znevýhodnenia a deťom s s oneskoreným vývinom
 • rodine, súrodencom a ostatným členom žijúcim v spoločnom prostredí s dieťaťom s postihnutím

Aké je naše poslanie?

Poslaním služby včasnej intervencie je podpora dieťaťa raného veku do 7. roku života a podpora rodiny tohto dieťaťa, podporiť samostatnosť a nezávislosť rodiny.

Čo poskytujeme?

 • diagnostika, špecializované sociálne poradenstvo
 • psychologické a špeciálno-pedagogické odborné poradenstvo
 • fyzioterapia, stimulácia komplexného vývinu dieťaťa
 • sociálna rehabilitácia (nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik používania kompenzačnej pomôcky, sociálna komunikácia, kontakt s prostredím)
 • komunitná rehabilitácia

Kto je členom odborného tímu?

 • rodina a dieťa s ohrozeným vývinom alebo postihnutím
 • sociálny pracovník, psychológ, špeciálni pedagógovia, zdravotná sestra, inštruktori sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeut

Forma poskytovania služby:

Terénnou formou (v rodine a v prirodzenom prostredí dieťaťa) a ambulantnou formou (v zariadení). 

Služba včasnej intervencie je bezplatná!!!

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.