Veľkokapacitné centrum na Bottovej v Bratislave

Prostredníctvom finančnej podpory celosvetovej humanitárnej organizácie UNICEF, UNHCR a v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavou sa nám podarilo naštartovať psychologické a sociálne poradenstvo vo veľkokapacitnom centre na Bottovej 7 v Bratislave ako aj na Hlavnej stanici v Bratislave.
Blue Dots tu tiež vznikli vďaka súhlasu a spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

TENENET, o.z. poskytuje:

 • Sociálne poradenstvo (pomoc s ubytovaním, zabezpečenie humanitárnej a materiálnej pomoci, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, poradenstvo s výživou dojčiat a malých detí)
 • Psychologické poradenstvo (psycho-sociálna pomoc, krízovú intervenciu pre jednotlivcov aj skupiny, poradenstvo pre deti
 • Psychologicko-pedagogické poradenstvo pre deti
 • Opakované- podporné adaptačné programy pre matky s deťmi

Ak nám chcete pomôcť buď ako externý kolega alebo dobrovoľník, kontaktujte:

Mgr. Zuzana Sitarčíková
zuzana.sitarcikova@tenenet.sk
+ 421 911 546 035

Zuzana Aly
zuzkab@tenenet.sk
+421 910 553 014

Modré bodky na Bottovej

„Modré bodky“, ktoré spoločne založili UNICEF a UNHCR spolu s miestnymi orgánmi a partnermi, sú bezpečné miesta pozdĺž hraničných priechodov v susedných krajinách, ktoré poskytujú deťom a rodinám dôležité informácie a služby. Centrá Blue Dot poskytujú utečencom dôležité informácie a praktickú podporu, aby im pomohli na ich ďalšej ceste. Identifikujú a registrujú deti, ktoré cestujú samy, a spájajú ich s ochrannými službami a ponúkajú ženám aj referenčné služby, a to aj v prípade keď boli obeťami násilia.

Pre deti, Modré bodky poskytujú bezpečný, prívetivý priestor na odpočinok, hru a jednoducho byť dieťaťom v čase, keď sa ich svet náhle obrátil hore nohami v strachu a panike a čelia traume z opustenia rodiny, priateľov a všetkého, čo je známe.

© UNICEF/UN0605259/Holerga

Celkový cieľ: Balík služieb ochrany detí  Modré bodky

je zriadený v meste Bratislava a dostupný pre deti utečencov a rodiny postihnuté krízou v regióne, ako aj v prípade potreby prostredníctvom mobilných / terénnych tímov.

Kľúčové služby sú:

 • informačný a poradenský stánok (vrátane dodržiavania opatrení prevencie pred sexuálnym zneužívaním a násilím)
 • Priestory vhodné pre deti
 • Registrácia a skríning zraniteľných detí
 • Mobilné tímy pre dosah komunity
 • Psychosociálne služby vrátane psychosociálnej prvej pomoci (kríza zásah)
 • Odporúčanie na služby ďalšieho poradenstva vrátane základného právneho poradenstva.
 • Referenčné služby pre prípady násilia alebo zdravotných problémov a iných špecifických potrieb

Služby dostupné pre všetkých (služby 1.kontaktu):

služby pre všetkých zahŕňajú všeobecné znalosti zo širokého spektra problémov, otázky a postupy (nevyžadujú špecializované vedomosti personálu): 

 • Mapovanie potrieb
 • Poskytovanie informácií
 • Prevádzka priestorov vhodných pre deti
 • Vyhradené priestory pre matky a bábätká / batoľatá
 • identifikácia detí bez sprievodu atď.
 • Identifikácia a evidencia rizikových rodín a poskytovanie okamžitej podpory
 • Podpora psychológov, sociálnych pracovníkov v rámci odborných intervencií až po odoslaní na ďalšiu úroveň špecifickej podpory
 • Monitorovanie všetkých aktivít a údajov pre referenčný systém Blue Dots

Služby dostupné identifikovaným a odporúčaným osobám so špecifickými potrebami (služby 2. línie):

 Identifikácia špeciálnych potrieb (vyžaduje si to špecializovaný personál)

 • Referenčné služby pre prípady týkajúce sa detí bez sprievodu a odlúčených detí, obetí násilia, zneužívania alebo zdravotných a iných okolností vyžadujúcich špecializovanú podporu. •
 • Odporučenie na právne poradenstvo pre propagáciu a efektívne prístup k ukrajinským štátnym príslušníkom „a štátnym príslušníkom tretích krajín“práva.
 • Psychosociálna prvá pomoc
 • Odporúčanie osôb do bezpečných oblastí

Dáta k 26.4.2022 (2 mesiace od vypuknutia vojnového násilia):

# Deti a ženy, ktoré majú prístup k starostlivosti prostredníctvom mechanizmov podporovaných UNICEF: 16 376 (2500 týždenne, deti 700, 10 osôb so zdravotným postihnutím)

# deti a opatrovatelia s prístupom k duševnému zdraviu a psychosociálnej podpore: 90 (10 týždenne) – iba odporúčania na príslušný UPSVR, odd. SPODaSK

# ženy, dievčatá a chlapci využívajúci intervencie na zmierňovanie rizika rodovo-podmieneného násilia, prevenciu a/alebo reakciu: 3679 (600 týždenne)

# ľudí zúčastňujúcich sa na pravidelných interakciách mobilných tímov: 3149 (500 týždenne)

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.