Zdravotné postihnutie/staroba

Osoby so zdravotným postihnutím

 • sú to osoby s fyzickým, zmyslovým (sluchovým a zrakovým), intelektuálnym a psychosociálnym postihnutím, ktoré sú v prvom rade ľudia: ženy, dievčatá, muži, chlapci
 • nie sú „špeciálne“, ale sú súčasťou ľudskej rozmanitosti; byť človekom má široké spektrum možností: existuje mnoho spôsobov chôdze, videnia, myslenia, komunikácie, interakcie atď. a všetky sú úctyhodné
 • nemusia byť „opravené“, je to skôr prostredie, ktoré musí byť otvorené pre všetkých svojich členov
 • mať zručnosti, schopnosti, skúsenosti, ktoré možno posilniť a na ktorých možno stavať prostredníctvom pravidelného manažmentu prípadov
 • majú rovnaké práva a povinnosti ako všetci ľudia

Intrenational rescue committee

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny (k 3. marcu 2022)

  •  cudzinec, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu,
 • cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,
 • cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu.
 • Osobám prichádzajúcim z Ukrajiny možno poskytovať sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách a budú v rovnakom postavení ako iní prijímatelia
 • databáza poskytovateľov sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC (možnosť vyhľadávať podľa miesta): 
  https://www.e-vuc.sk/

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá  a poskytovateľov sociálnych služieb k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného útočiska – 25.03.2022 na stiahnutie  TU

Informácie pre ľudí prvého kontaktu, poskytujúcich sociálne poradenstvo pre seniorov a seniorky z Ukrajiny vo veku 65+s odkázanosťou na sociálnu službu. TU

Podrobné informácie pre občanov so zdravotným postihnutím je možné dohľadať na stránke UPSVaR 

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Webová stránka s informáciami pre ľudí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny na jednom mieste všetky dostupné informácie o službách, možnostiach podpory a poradenstva, ktoré poskytujú rôzne organizácie alebo poskytovatelia odborných služieb aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny. Sieť rodičovských laických poradcov už prvé kontakty v piatok zozbierala a nájdete ich na stránke.

www.platformarodin.sk/poradenstvo/ukraine

Telefónne linky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Inklu linka – platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Dobrá linka – iPcko -telefonická linka, mapa pomoci pre ľudí so znevýhodnením

Telefónne linky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

 Užitočné odkazy – centrá sústreďovanej pomoci pre jednotlivé znevýhodnenia:

 

Finančná podpora pre ľudí z Ukrajiny s postihnutím - UNICEF - IOM

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a UNICEF po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky majú za cieľ poskytovať opatrovateľské dávky a podporu opatrovateľom ukrajinských dospelých a detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí žijú na Slovensku. 

BlueDots - inklúzia zdravotného znevýhodnenia

Osoby s akýmkoľvek typom postihnutia môžu dosiahnuť, vstúpiť a používať akékoľvek zariadenie s BlueDot voľným  pohybom bez toho, aby čelili prekážkam.

Inkluzívny a nediskriminačný prístup, ktorý zabezpečí, že všetky deti a dospelí, bez ohľadu na ich triedu, pohlavie, postihnutie, jazyk, etnickú príslušnosť, náboženstvo, národnosť, budú mať rovnaký prístup k týmto centrám podpory. Dospelí a deti so zdravotným postihnutím a ich rodiny by mali majú inkluzívny a bezpečný prístup k informáciám a službám v rámci Blue Dots.

 

Užitočné aplikácie - UNICEF App Catalogue

 Leeloo AAC – Autism Speech App for Nonverbal Kids – ENG, UA,…

 • aplikácia, ktorá pomáha neverbálnym deťom komunikovať. Leeloo je vyvinutý na základe princípov AAC (Augmentative and Alternative Communication) a PECS (Picture Exchange Communication System). Čo sú techniky liečby autizmu a terapie autizmu v komunikácii.

  CoughDrop AACC

 • nástroj na podporu augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAC) na komunikáciu a podporu, ktorý posilňuje jednotlivcov a tímy okolo nich. Je to plnohodnotná komunikačná aplikácia vytvorená pre jednotlivcov s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, Angelmanovým syndrómom, Rettovým syndrómom alebo inými zložitými komunikačnými potrebami.

Dokumenty na stiahnutie

Mapa pomoci - dôležité kontakty

 LINKA ZDRAVIA V UKRAJINSKOM JAZYKU

www.ua.diagnose.me

+421 2 21 02 50 75 (denne od 7.00 do 19.00)

ĽUDIA SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM

ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA 

ĽUDIA SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

 CENTRUM DYS

Terapeutický príbeh pre deti z Ukrajiny na stiahnutie 

ĽUDIA S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

 ĽUDIA SO SKLERÓZOU MULTIPLEX

 • Spolu môžeme Spolumozeme
  spolumozeme@gmail.com (komunikujú slovensky, anglicky a rusky)

 ĽUDIA S AUTIZMOM

 DETI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Axis medical

ubytovanie a medicínska starostlivosť pre deti so zdravotným postihnutím

bas@axis-medical.eu, +421 949 829 23

https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu

 

 DETI S ONKOLOGICKÝM A INÝM ŤAŽKÝM OCHORENÍM

 • Deťom s rakovinou n.o.
  info@detomsrakovinou.sk, 0948 195 398
 • Svetielko nádeje
  +421 908 073 073,
  office@svetielkonadeje.sk
 • Plamienok n.o.
  • – domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste bydliska týchto detí v Bratislave a blízkom okolí.
  • – konzultácie s psychológom a sociálnym pracovníkom pre rodičov či iných dospelých, ktoré deti sprevádzajú
  • Jarmila Kováčiková, kovacikova@plamienok.sk, 0907 377 808

DETI S INTELEKTUÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM

Sumár pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením nájdete aj tu: https://www.platformarodin.sk/ukraine/ vďaka Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Power point prezentácia : klikni tu  / презентація powerpoint: натисніть тут

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.