Centrum pre deti a rodiny / SPODaSK

Sme dostupní v každom regióne Slovenska, kontaktujte nás aj v našich regionálnych pobočkách!
Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský

Sme akreditovaný subjekt na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Našim cieľom je zmierniť, alebo úplne odstrániť príčiny, ktoré ohrozujú vývoj dieťaťa a poskytnúť rodičom, ako i rodine ako takej, pomoc a podporu s cieľom udržať rodinný celok. Klientom je rodina ako interakčný systém s čiastočne alebo úplne narušenou schopnosťou napĺňania funkcií rodiny, žijúca pod stresom v zlej sociálnej situácii a ohrozujúca zdravý vývin dieťaťa. Častými symptómami rodín je vyňatie dieťaťa z rodiny na základe rozhodnutia súdu, odchod člena z rodiny (úmrtie, odchod jedného z partnerov, výkon väzby, a pod.), príchod nového člena do rodiny (narodenie, náhradná rodinná starostlivosť, starostlivosť člena širšej rodiny, atď.), zmeny súvisiace so životným cyklom rodiny (nástup detí do škôlky, školy, výchovné špecifiká súvisiace s vekom a pod.), zmena bydliska rodiny, strata bývania, zmena školského prostredia, zmena alebo strata zamestnania a s tým úvisiace problémy, sklony k látkovej alebo iné špecifické problémy súvisiace so zmenami v rodine.

Sme najväčšie neštátne CENTRUM PRE DETI A RODINU (CDR) s terénnym a ambulantným výkonom s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Pomáhame rodinám prekonávať rozvodové/rozchodové obdobie, riešime výchovné problémy detí, sanácie a zanedbávanie detí, náhradné rodinné systémy, CAN syndróm (týrané a zneužívané deti). 

Naše centrum ponúka vykonávanie opatrení a odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami v súvislosti s rozvodom rodičov dieťaťa alebo rozchodom rodičov dieťaťa. U nás je možnosť vykonávať súdom nariadené výchovné opatrenie podľa  § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine – uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu.

Informácie o vyťaženosti centra pre vykonávanie opatrení v súvislosti s rozvodom rodičov dieťaťa alebo rozchodom rodičov dieťaťa ako aj počet zazmluvnených hodín priamej odbornej práce v hodinách  pre aktuálny rok  je možné dohľadať  TU.  Tabuľka je aktualizovaná priebežne podľa čerpanie vždy k 5. dňu v kalendárnom mesiaci. 

Podrobné informácie o vykonávaných opatreniach nájdete v programe centra. 

90% nášho pracovného času tvoria výjazdy do terénu – priamo do rodinného, alebo otvoreného (najmä̈ školy a obecné/mestské́ úrady) prostredia klientov.

Centrum pre deti a rodiny

Zabezpečujeme diagnostiku, poradenstvo a skupinové tréningy. Riešime rodičovské konflikty, výchovné problémy, zanedbania a chudobu, náhradné rodiny, týrania a zneužívania detí a mládeže.

Našou cieľovou skupinou sú:

 • klienti, ktorých odporúčajú z odborov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) alebo rozhodnutím súdov, 
 • dobrovoľní klienti, ktorých posielajú pediatri, špecialisti – lekári, sociálne odbory miest a obcí či riaditelia, zástupcovia, výchovní poradcovia škôl atď. 

V naliehavých prípadoch rodinám poskytujeme aj adresnú finančnú, alebo materiálnu pomoc a ponúkame pomocnú ruku.

Sme dostupní v každom regióne Slovenska, kontaktujte nás aj v našich regionálnych pobočkách!

Akreditacia

Kontakt

Tenenet
 • Adresa:
 • TENENET o.z.
 • Oravská 3083/4
 • 903 01 Senec
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN: SK34 0900 0000 0051 2870 7454 Č.ú.: 51 2870 7454/0900
 • Registrované na MV SR dňa 19.8.2011
 • VVS/1-900/90-380 68
 • IČO: 42255015
 • DIČ: 2023343729

Napíšte nám

  Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

  Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Používanie cookies

  Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  KC Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 166 588
  KC Jánovce Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 201 141
  Poradenské centrum Kália – Senec Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 810
  Poradenské centrum Kália – Trnava Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 911 856 814
  Linka pomoci ukrajina 24/7 +421 911 546 044
  Ambulancia klinickej psychológie Pon - Pia: 8:00 - 16:00 +421 948 945 086
  Linka pomoci